Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 december 2020

1 miljoen voor broedplaatsen voor kunst en cultuur

De bezuiniging van 1,5 miljoen voor broedplaatsen wordt voor 1 miljoen hersteld. D66 dient daartoe vandaag een amendement in op de Amsterdamse begroting. De pandemie vraagt om verstandige keuzes, waarbij de gemeente alles op alles zet voor snel herstel naar een creatieve hoofdstad vol leven en innovatie. D66 wil met deze aanpassing op de begroting ervoor zorgen dat de kunst en cultuursector ook voor makers en startende kunstenaars toegankelijk blijft. De financiering in dit voorstel komt van buiten de kunst en cultuurbegroting.

Aantal woon- en werkplekken voor kunstenaars blijft op peil
In oktober presenteerde het college de Amsterdamse stadsbegroting voor 2021. De financiën van de stad worden hard getroffen door terugvallende dividenden, toeristenbelasting en parkeergelden waardoor hervormingen onontkoombaar waren. De bouw van nieuwe broedplaatsen dreigde onderdeel te worden van de korting op de begroting, terwijl voor sommige nieuwe broedplaatsen al vergaande plannen bestonden. Om dit te voorkomen heeft raadslid Marijn Bosman een voorstel ingediend. Bosman: “Deze crisis is tijdelijk en erna willen we dat er nog steeds nieuwe kunst wordt gemaakt in Amsterdam. Dankzij dit voorstel kunnen nieuwe woon- en werkruimtes voor kunstenaars nog steeds worden gerealiseerd”.

Opschorten tijdelijk beheer
Bosman ontdekte dat bovendien in deze resterende beleidsperiode voor 8 broedplaatsen de contracttermijn zou aflopen, veelal ingegeven door planvorming in gebiedsontwikkeling. Broedplaats Lely is zo’n voorbeeld waarvan het contract afloopt maar nog geen nieuwe koper in zicht is. Bosman: “Door de coronacrisis kan het perspectief op verkoop of (her)ontwikkeling van panden wellicht minder kansrijk zijn dan voor de coronacrisis werd gedacht”. Het voorstel verzekert ook langere bestaanszekerheid voor dergelijke broedplaatsen met een aflopend contract. Bovenop het beschikbaar stellen van extra budget voor nieuwe broedplaatsen kan dit ervoor zorgen dat het aantal woon- en werkplekken voor kunstenaars in Amsterdam niet alleen op pijl blijft maar zelfs kan blijven groeien.

Het voorstel van D66 is mede ingediend door GL, PvdA, SP en BIJ1.