Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 februari 2021

10 puntenplan: Perspectief voor jongeren en studenten in coronatijd

Ideeën voor het Jongerenfonds in Amsterdam
Amsterdam moet in actie komen om jongeren en jongvolwassenen meer perspectief te kunnen bieden in coronatijd. Dat vinden Ilana Rooderkerk en Rob Hofland. Zij komen daarom met een 10- puntenplan waarin onder meer extra aandacht wordt gevraagd voor onderwijsondersteuning en sport. Volgens Ilana Rooderkerk is die hulp juist nu extra hard nodig: ‘’Jongeren en studenten lijden in vergelijking met andere leeftijdsgroepen zwaar onder deze crisis: zij missen structuur en sociale contacten. Daarnaast lopen zij door de schoolsluiting grote onderwijsachterstanden op’’. Ook Rob Hofland maakt zich grote zorgen: “Het is voor de gezondheid, fysiek en mentaal, van alle jongeren cruciaal dat iedereen in beweging blijft.” Er moet zo snel mogelijk gebruik gemaakt worden van het Jongerenfonds van 58,5 miljoen euro om daarmee perspectief te bieden.

Onderwijsondersteuning
Door de schoolsluiting is de kansenongelijkheid in het onderwijs verder toegenomen. Waar sommige kinderen een eigen werkplek, laptop en hulp van ouders tot de beschikking hebben, moeten kwetsbare kinderen deze voorzieningen missen. Voor groep 8 leerlingen is de situatie nog dringender aangezien voor hen dit jaar een eindniveau en schoolkeuze wordt bepaald. Door de online lessen ervaren veel jongeren en studenten eenzaamheid en psychishe klachten. Raadslid Ilana Rooderkerk: “Dit vraagt om een Amsterdams plan voor gelijke kansen in het onderwijs. De gemeente kan ruimte bieden voor zomerscholen en onderwijsondersteuning door maatschappelijke organisaties en vakdocenten. Laat studenten bijles geven, zorg voor rustige studieplekken en studentenkennismakingen in de zomer. Richt een jongerentelefoon op en biedt coachingstrajecten aan in samenwerking met welzijnsorganisaties.”

Extra sportfaciliteiten
Een manier om het perspectief van jongeren en studenten tijdens deze crisis te verbeteren is door in te zetten op extra sportfaciliteiten. Sporten vervult immers ook een sociale behoefte die vooral jongeren op dit moment missen. Daarnaast hebben studenten maar zelden een tuin en wonen ze erg klein. Om op de korte termijn extra sportactiviteiten mogelijk te maken wil D66 inzetten op de samenwerking met Amsterdamse sportaanbieders. Rob Hofland: ‘’Het opzetten van sportprojecten in samenwerking met verenigingen en andere sportaanbieders is een effectieve manier om zo snel mogelijk sporten voor jongeren mogelijk te maken. Als het ons lukt allemaal in beweging te blijven in deze vervelende maanden, zal dat een positief effect hebben op de mentale gesteldheid van jongeren. Dat is hard nodig want jongeren worden door de maatregelen keihard geraakt.”

De fractie van D66 Amsterdam komt daarom met de volgende voorstellen:

  1. Ondersteun scholen bij de grote vraag aan onderwijsondersteuning door de samenwerking te stimuleren met maatschappelijke organisaties en vakleerkrachten. Zij kunnen de werkdruk verminderen van scholen die lijden onder grote lerarentekorten en daarbij specialistische hulp bieden aan leerlingen.
  2. Geef ruimte om studentenkennismakingen te organiseren in de zomer. Dit studiejaar konden veel activiteiten van de introductieweken voor nieuwe studenten geen doorgang vinden door de coronamaatregelen. Studenten die dit studiejaar begonnen zijn hebben hun studiegenoten vaak alleen online ontmoet. Ga daarom in gesprek met de mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten om in de zomer kennismakingen te organiseren.
  3. Ga in gesprek met lokale tv-zenders als AT5 en Salto voor het uitzenden van school-tv. In samenwerking met leraren en scholen kan hiermee een deel van de schoollessen vanuit huis via de tv worden gevolgd. Daarmee kunnen ook leerlingen die thuis geen goede laptop of snelle internetverbinding hebben alsnog alles goed volgen.
  4. Zet in op het geven van bijles aan leerlingen door studenten, die door corona maatregelen veelal geen bijbaan meer hebben. Daarmee help je drie groepen. Kinderen met een leerachterstand door het thuiszitten krijgen hulp, studenten zonder werk worden aan een bijbaan geholpen en de overbelaste docenten krijgen hulptroepen in het thuisonderwijs. Geef daarbij voorrang aan kwetsbare leerlingen.
  5. Geef met zomerscholen extra lestijd aan de leerlingen die dit jaar de overgang maken van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. De overgang bepaalt voor een groot deel de schoolcarrière van leerlingen en om die reden moet er juist nu vol worden ingezet op meer leertijd en extra begeleiding, zoals bijles en high dosage tutoring. Biedt daarnaast ruimte voor hen op weekend- en zomerscholen en in brede brugklassen. Maak afspraken met zowel primair als voortgezet onderwijs om kansrijk te adviseren.
  6. In navolging van het succes van de kindertelefoon zou er voor jongvolwassenen (18+) een speciale Jongerentelefoon in het leven moeten worden geroepen. De bestaande infrastructuur van de kindertelefoon kan eenvoudig worden uitgebreid, waarmee er ook voor jongeren een laagdrempelig platform ontstaat waar zij terecht kunnen met psychische problemen en ondersteuningsvragen.
  7. Realiseer extra studieplekken in de stad, waar studenten tijdens en na de lockdown terecht kunnen. Biedt ruimte in het vastgoed van de gemeente, zoals leegstaande gemeentekantoren en bibliotheken. Jongeren en studenten hebben landelijk gezien de minste aantal vierkante meters woonruimte per inwoner, waardoor veel studenten thuis een rustige werkplek moeten missen. Door de afstandsmaatregelen in het hoger onderwijs is daar ook weinig plek.
  8. Ga in gesprek met Amsterdamse sportaanbieders die in hun eigen wijk sportevenementen kunnen organiseren. Hiermee maakt de gemeente eenvoudig gebruik van de bestaande infrastructuur en steunt het tegelijkertijd deze organisaties financieel. Daarbij weten deze organisaties als beste waar er in de buurt behoefte aan is en kunnen zij de doelgroep het makkelijkst bereiken.
  9. Zet in overleg met Amsterdamse organisaties in op sport- en coachingtrajecten. Jongeren kunnen dan hun hulpvraag kwijt kunnen en ze hebben een uitlaatklep in de buurt. Veel jongeren en studenten kampen met psychische klachten, zoals eenzaamheid en studentenpsychologen hebben lange wachtlijsten. Nodig sport- en welzijnsorganisaties uit hier voorstellen voor te doen zodat het Jongerenfonds zo snel mogelijk kan worden benut voor Amsterdam.
  10. Organiseer met lokale urban sport communities sportactiviteiten bij scholen zoals freerunning, skateboard, BMX, inline skate en streetdance. Benut het Jongerenfonds ook om bij deze activiteiten muziek (bijvoorbeeld DJ’s) aanwezig te hebben. Creëer daarnaast een (tijdelijke) overdekte freerunning-omgeving en maak daarbij gebruik van bestaande overkappingen zoals dit nu gebeurt onder de brug bij het Martin Luther Kingpark.