Steun ons en help Nederland vooruit

#66 successen | D66 Amsterdam

Sinds 2014 werkt D66 hard in Amsterdam aan beter onderwijs, goed wonen, goed werken en een duurzame stad. Met succes! We hebben al veel concrete resultaten bereikt waar Amsterdammers wat aan hebben. We plaatsen onze #66 successen de komende weken hieronder.

#28 550 miljoen schuldreductie

Er is te lang te weinig bestuurlijke aandacht geweest voor de stadsfinanciën, en dat kostte Amsterdam geld. Daarom heeft D66 de stadsfinanciën grondig onder de loep genomen en steeds verder op orde gebracht.

#03 Meer conciërges en vakleerkrachten

Om te zorgen dat leraren al hun tijd en energie kunnen geven aan de kinderen in hun klas, hebben we geïnvesteerd in extra conciërges en vakleerkrachten sport en cultuur op school. Zodat we leraren ontlasten en zij zich weer kunnen focussen op datgene wat ze het beste kunnen: lesgeven.

#14 Roze Uitvoeringsagenda

Vrijheid betekent jezelf kunnen zijn, dat iedereen dezelfde kansen krijgt, ongeacht op wie je verliefd bent. Amsterdam is een vrije stad en we moeten proberen als voorvechter van deze vrijheid steeds voorop te blijven lopen.

#19 Afstandscriterium leerlingenvervoer afgeschaft

Er wordt op initiatief van D66 ruimhartiger omgegaan met het vergoeden van vervoer voor kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.

#23 Record aantal nieuwe internationale bedrijven naar Amsterdam

Amsterdam is een magneet voor buitenlandse bedrijven, talent en start-ups! In 2016 openden 157 nieuwe bedrijven hier hun deuren en leverden 3312 nieuwe banen.

#27 Zero tolerance tegen discriminatie

Iedere Amsterdammer verdient gelijke kansen en moet zichzelf kunnen zijn. Ongeacht hoe je eruitziet, waar je wieg heeft gestaan, op wie je verliefd bent of waar je opa en oma vandaan komen. Jezelf kunnen zijn en gelijk behandeld worden is helaas niet altijd vanzelfsprekend.

#39 Groene stad

In een leefbare stad is groen belangrijk. Groen in de stad is de tuin van Amsterdammers, waar kinderen kunnen spelen, je een boek kan lezen of sporten. Het zorgt voor rust en ontspanning. Én groen is hard nodig om te zorgen dat Amsterdam niet blank staat na een heftige regenbui.

#42 Inhaalslag op duurzaamheid

De resultaten van de inhaalslag zijn te zien: de stad is met grote sprongen echt aan het verduurzamen. Lees hier meer over de maatregelen die de stad neemt.

#43 Dankzij D66 meer middenhuur

Zonder onze middenklasse - de ruggengraat van de stad - kunnen we in Amsterdam de kloof tussen arm en rijk niet tegengaan. Daarom hebben we de afgelopen drie jaar – met succes – hard gewerkt om voor meer woningen voor hen te zorgen.

#49 Middenhuur prioriteit stadsbestuur

Dankzij D66 staat middenhuur op de politieke agenda in Amsterdam. Door iedere keer op te komen voor middeninkomens en door concrete plannen aan te leveren, maken we het verschil en zorgen we voor een eerlijke kans op een woning voor iedereen, en niet alleen voor arm en rijk.