Steun ons en help Nederland vooruit

#66 Successen | D66 Amsterdam

Sinds 2014 werkt D66 hard in Amsterdam aan beter onderwijs, goed wonen, goed werken en een duurzame stad. Met succes! We hebben al veel concrete resultaten bereikt waar Amsterdammers wat aan hebben.

#01 Lerarenbeurs

Goed onderwijs begint met de leraren voor de klas. Die willen ook blijven leren. Daarom hebben we de lerarenbeurs opgezet. Daarmee kunnen leraren of scholenteams een beurs aanvragen en zelf kiezen waar ze zich in willen ontwikkelen.

#02 +160 miljoen extra geïnvesteerd in onderwijs

We willen het beste onderwijs voor alle Amsterdamse kinderen. Daarom hebben we 40 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in het onderwijs. Lees meer...

#03 Meer conciërges en vakleerkrachten

Om te zorgen dat leraren al hun tijd en energie kunnen geven aan de kinderen in hun klas, hebben we geïnvesteerd in extra conciërges en vakleerkrachten sport en cultuur op school. Zodat we leraren ontlasten en zij zich weer kunnen focussen op datgene wat ze het beste kunnen: lesgeven.

#04 Shelter City

Dankzij een D66-voorstel is Amsterdam een ‘Shelter City’: we vangen vier buitenlandse mensenrechtenactivisten per jaar op en geven ondersteuning en opvang.

#05 Onze Nieuwe School

Amsterdam is zo divers, daar hoort ook een breed onderwijsaanbod bij, met nieuwe scholen die het net even anders doen.We geven daarom de ruimte aan goede onderwijs ideeën van Amsterdammers voor het beste onderwijs.

#06 Scholengebouwen uitgebreid

De gemeente Amsterdam investeert in de periode 2018-2022 ruim 830 miljoen euro in de nieuwbouw, renovatie en verhuizing van schoolpanden. Want met de komst van meer nieuwe Amsterdammers en nieuwe woonwijken zijn ook mooie scholen nodig.

#07 Groene schoolpleinen

Bij leren hoort ook spelen. Groene schoolpleinen helpen daarbij. Een groen en bebost schoolplein is voor een kind uitdagender dan een grijze betonnen binnenplaats. Daarom hebben we schoolpleinen vergroend.

#08 Stadsscholen020

Ieder kind heeft het recht op 't beste onderwijs, zodat ieder kind het beste uit zichzelf kan halen en je wieg nooit je toekomst bepaalt. We investeren daarom extra in scholen in aandachtswijken.

#09 Meer tweetalig onderwijs

Vrijheid betekent jezelf kunnen zijn, dat iedereen dezelfde kansen krijgt, ongeacht op wie je verliefd bent. Amsterdam is een vrije stad en we moeten proberen als voorvechter van deze vrijheid steeds voorop te blijven lopen.

#10 Amsterdammerschap op scholen

We willen het beste onderwijs voor alle Amsterdamse kinderen. Daar hoort ook bij dat Amsterdamse kinderen zich thuisvoelen in Amsterdam – ongeacht hun achtergrond. Zodat ze kunnen werken aan hun talenten, zichzelf kunnen zijn en daarbij respect hebben voor hun mede-Amsterdammers. Dit noemen wij het Amsterdammerschap.

#11 Meer openbare internationale scholen

De populariteit van Amsterdam zorgt dat de stad veel internationale bewoners heeft. Hun kinderen verdienen net zo goed onderwijs als Amsterdamse kinderen. Daarom steunt D66 internationale scholen en andere mooie, bijzondere initiatieven om kinderen van alle nationaliteiten samen te brengen voor goed onderwijs.

#12 Voorkomen dakloze gezinnen

Afgelopen jaren zat de noodopvang voor deze gezinnen vaak vol waardoor zij werden opgevangen in hotels. D66 heeft zich ingezet voor goede opvang voor gezinnen, snelle oplossingen en preventieve maatregelen om te voorkomen dat gezinnen uit hun huis worden geplaatst.

#13 MBO sterk verbeterd

Mbo’ers zijn dé ruggengraat van de Amsterdamse economie. Niet alleen omdat de meeste Amsterdammers hun diploma halen op een MBO-school. Daarom hebben ingezet op het verbeteren van het MBO met ruim 19 miljoen euro aan investeringen. Lees meer...

#14 Roze Uitvoeringsagenda

Vrijheid betekent jezelf kunnen zijn, dat iedereen dezelfde kansen krijgt, ongeacht op wie je verliefd bent. Amsterdam is een vrije stad en we moeten proberen als voorvechter van deze vrijheid steeds voorop te blijven lopen.

#15 Geen VOG, niet meteen ‘nee’

Te vaak staan jongeren door een stommiteit in het verleden en de eis voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) namelijk jarenlang buitenspel. Jongeren denken, vaak onterecht, dat zij geen kans maken op banen of een opleiding waar een VOG wordt geeist. Desastreus, want werk en school zorgt dat zij weer vooruit geholpen worden, in plaats van terug de criminaliteit in glijden. Dankzij D66 krijgen deze jongeren een eerlijke kans en is de VOG-eis bij bepaalde banen ingeperkt.

#16 Alle kinderen mee op schoolreisje

Het schoolreisje is voor veel kinderen het hoogtepunt van het jaar. Daarom is het enorm belangrijk dat alle kinderen meekunnen. Ook kinderen van wie de ouders het financieel krap hebben. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat er een noodfonds is gekomen.

#17 Alle peuters naar de voorschool

Door de manier waarop kinderopvang nu landelijk is georganiseerd ontstaan verschillen in vaardigheden en kansen: kinderen van werkende ouders gaan naar 't kinderdagverblijf, en kinderen met een taalachterstand naar de voorschool. Gescheiden werelden. In Amsterdam doen we dat anders: alle Amsterdamse peuters van 2,5 tot 4 jaar kunnen vier ochtenden per week naar een kwalitatief goede peuteropvang. Dat vergroot gelijke kansen.

#18 Scholentours

We willen graag dat nog meer kinderen met verschillende achtergronden elkaar op jonge leeftijd tegenkomen en met elkaar spelen. Om dat de stimuleren hebben we scholentours opgezet.

#19 Afstandscriterium leerlingenvervoer afgeschaft

Er wordt op initiatief van D66 ruimhartiger omgegaan met het vergoeden van vervoer voor kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.

#20 Aanpakken lerarentekort

Het oplopende tekort aan leraren in Amsterdam is een groot probleem. Wat D66 betreft is het tijd om in te grijpen, Anders zijn Amsterdamse kinderen straks de dupe. Samen met andere partijen heeft D66 er daarom o.a. voor gezorgd dat starterswoningen en middeldure huurwoningen met voorrang beschikbaar moeten komen voor Amsterdamse leraren.

#21 Taalonderwijs verbeterd

Gelijke kansen zijn lastig te pakken als je een taalachterstand hebt. Hou maar eens bij hoe vaak je zelf praat, leest of schrijft. Daarom hebben we gezorgd dat het taalonderwijs in Amsterdam, op ieder niveau is verbeterd

#22 Gelijke kansen voor jongeren

Alle kinderen kunnen meedoen in Amsterdam. Met muziekles, sport of museumbezoek. Door onder andere de scholierenvergoeding en het sportfonds zorgen we ervoor dat kinderen niet langs de zijlijn staan door de portemonnee van hun ouders.

#23 Record aantal nieuwe internationale bedrijven naar Amsterdam

Amsterdam is een magneet voor buitenlandse bedrijven, talent en start-ups! In 2016 openden 157 nieuwe bedrijven hier hun deuren en leverden 3312 nieuwe banen.

#24 Amsterdam innovatiehoofdstad van Europa

Amsterdam is een magneet voor nieuwe ideeën van mensen met lef, creatieve ondernemers en vooruitstrevende wetenschappers. Trots zijn we dan ook dat Amsterdam is uitgeroepen tot innovatiehoofdstad van Europa!

#25 House of Skills

Iedere Amsterdammer verdient een eerlijke kans op werk. Ook oudere werknemers of mensen met beroepen die langzaam maar zeker verdwijnen. Daarom zorgen we er – samen met partners – voor dat deze mensen zich kunnen omscholen.

#26 4 jaar lastenverlichting

De afgelopen vier jaar hebben we ervoor gezorgd dat de Amsterdamse gemeentelijke woonlasten elk jaar zijn gedaald.

#27 Zero tolerance tegen discriminatie

Iedere Amsterdammer verdient gelijke kansen en moet zichzelf kunnen zijn. Ongeacht hoe je eruitziet, waar je wieg heeft gestaan, op wie je verliefd bent of waar je opa en oma vandaan komen. Jezelf kunnen zijn en gelijk behandeld worden is helaas niet altijd vanzelfsprekend.

#28 550 miljoen schuldreductie

Er is te lang te weinig bestuurlijke aandacht geweest voor de stadsfinanciën, en dat kostte Amsterdam geld. Daarom heeft D66 de stadsfinanciën grondig onder de loep genomen en steeds verder op orde gebracht.

#29 Amsterdam aardgasvrij

Aardgas raakt op. En door het oppompen en verbranden van aardgas, ontstaan er aardbevingen, CO2-uistoot en handelsafhankelijkheid van landen waar we dat niet mee willen. Daarom nam Amsterdam een baanbrekend besluit als eerste grote stad van Nederland: de hele stad gaat aardgasvrij.

#30 Elektrisch OV

Een groene stad met schone, gezonde lucht voor alle Amsterdammers. Daar hebben we de afgelopen vier jaar op ingezet.

#31 Energieneutrale nieuwbouw

Bij 13 van de 14 grotere nieuwbouwprojecten in de afgelopen bestuursperiode waren de plannen energieneutraal of beter. Door isolatiemaatregelen in woningen verbruiken we veel minder, en wát we verbruiken komt van opgewekte energie via zonnepanelen, zonneboilers of een warmtepomp.

#32 Meer zonne-energie

D66 zet zich in voor zonne-energie in de stad. We zorgen ervoor dat zonnepanelen net zo makkelijk bereikbaar zijn voor huurders, als voor huiseigenaren.

#33 Informeel PrEP-gebruik

Samen met Groenlinks stelde D66 nauwkeurige begeleiding, monitoring en voorlichting van informeel PrEP-gebruik voor door de GGD.

#34 viezeregels.nl

Om Amsterdam écht duurzaam te maken, wil D66 onnodige en belemmerende regels die duurzame initiatieven in de weg zitten, afschaffen. Daarom hebben we www.viezeregels.nl opgezet. Weg met de vieze regels, op naar de schone oplossingen.

#35 Frisse en duurzame scholen

Alle Amsterdamse kinderen verdienen de beste kansen. Frisse lucht op school is daar een belangrijk onderdeel van. Met het programma 'Gezonde Scholen' heeft D66 ervoor gezorgd dat de luchtkwaliteit in Amsterdamse schoolklassen is verbeterd. Lees hier meer...

#36 We zijn veel meer afval gaan scheiden

Amsterdam gaat in de toekomst veel slimmer om met afval en energie. Daarom plaatst de gemeente nu overal containers om afval in te scheiden: glas, papier, plastic en in een aantal buurten staan

#37 Vieze motoren de stad uit

Schone lucht maakt van Amsterdam een fijne stad om in op te groeien, en in te blijven wonen. En om dat te bereiken sturen we vieze, vervuilende motoren de stad uit en stappen we over op uitstootvrije bussen.

#38 Eigen organisatie verduurzaamd

Door het goede voorbeeld te geven, maar ook door samen te werken met duurzame ondernemingen, draagt de gemeente bij aan haar eigen klimaatdoelstelling van 45% procent minder CO2-uitstoot in 2025 ten opzichte van 2012. Zo zorgen we samen met de stad voor een duurzame, gezonde en toekomstbestendige stad. Lees meer...

#39 Groene stad

In een leefbare stad is groen belangrijk. Groen in de stad is de tuin van Amsterdammers, waar kinderen kunnen spelen, je een boek kan lezen of sporten. Het zorgt voor rust en ontspanning. Én groen is hard nodig om te zorgen dat Amsterdam niet blank staat na een heftige regenbui.

#40 Groene daken

Groene daken zijn daken die zijn bedekt met aarde, mos en planten. Daardoor isoleert het dak erg goed en gaat het langer mee. De planten helpen ook om fijnstof uit de lucht te halen. Bovendien kan een groen dak regenwater vasthouden. Zo helpen ze overstroming tegen te gaan, vergroten ze de leefbaarheid.

#41 Meer en betere buurtparken

Groen in de stad is de tuin van Amsterdammers! En we willen meer groen in de stad. Daarom zijn we trots op alle nieuwe en verbeterde buurt- en postzegelparken

#42 Inhaalslag op duurzaamheid

De resultaten van de inhaalslag zijn te zien: de stad is met grote sprongen echt aan het verduurzamen. Lees hier meer over de maatregelen die de stad neemt.

#43 Dankzij D66 meer middenhuur

Zonder onze middenklasse - de ruggengraat van de stad - kunnen we in Amsterdam de kloof tussen arm en rijk niet tegengaan. Daarom hebben we de afgelopen drie jaar – met succes – hard gewerkt om voor meer woningen voor hen te zorgen.

#44 Stad opgeknapt

De stad is enorm opgeknapt in de afgelopen jaren, maar Amsterdam moet nog schoner. Daar hebben we dan ook keihard aan gewerkt. Lees hier meer...

#45 Duurzaamheidsfonds

Met het Duurzaamheidsfonds helpt de gemeente met de financiering van duurzame koplopers: bewonersinitiatieven, bedrijven of organisaties die met innovatieve plannen aan de slag willen om Amsterdam duurzamer te maken. Zo zorgen we samen voor een gezonde, groene en leefbare stad voor onze kinderen.

#46 Meer woningen in middenhuur

Amsterdam moet een stad van iedereen zijn, en daarom hebben we de afgelopen vier jaar – met succes – hard gewerkt voor meer woningen voor Amsterdammers met een middeninkomen.

#47 8000 nieuwe studentenwoningen

Studeren in Amsterdam is dan ook een unieke periode in je leven. Maar dan moet je hier wel kunnen wonen. Daarom hebben we in deze bestuursperiode afgesproken ieder jaar 2000 nieuwe studentenwoningen bij te bouwen. Zo'n 8.000 in 4 jaar tijd. Zodat ook studenten van Amsterdam hun thuis kunnen maken.

#48 Toegankelijke soa-poli

Veilige seks vraagt soms om een Soa-test. Daarom heeft D66 daar extra geld voor vrijgemaakt. Want meten is weten.

#49 Bouwen middenhuur prioriteit stadsbestuur

Dankzij D66 staat middenhuur op de politieke agenda in Amsterdam. Door iedere keer op te komen voor middeninkomens en door concrete plannen aan te leveren, maken we het verschil en zorgen we voor een eerlijke kans op een woning voor iedereen, en niet alleen voor arm en rijk.

#50 Meer sociale ondernemingen

Amsterdam ontwikkelt zich als hotspot voor sociale ondernemers. Zij zetten niet de winst, maar een maatschappelijke bijdrage voorop. Zonder subsidie.

#51 Binnenstad offensief

Inmiddels telt de stad zo’n 17 miljoen bezoekers per jaar (waarvan bijna de helft uit eigen land). Dat is goed voor de stad, maar we moeten die groei wel in goede banen leiden. Daarom hebben we maatregelen genomen. Lees hier meer...

#52 Illegale hotels aanpakken

Illegale vakantieverhuur en misbruik van platformen zoals Airbnb zijn een groot probleem. De vervelende voorbeelden zijn er eindeloos. Dit moet stoppen. D66 treedt dan ook keihard op tegen illegale verhuurpraktijken. In 2014 pleitte Reinier van Dantzig al voor de meldplicht voor vakantieverhuur, die er nu ook eindelijk is gekomen

#53 Drukte offensief

We moeten de groei en aantrekkingskracht van de stad in goede banen leiden. Niet langer is méér alleen maar beter. We zijn daarin realistisch: we kunnen geen muur om de stad heen bouwen. We kunnen wel grip krijgen op groei, spreiding van de kosten en de baten over de hele stad bevorderen.

#54 Snelle integratie nieuwe Amsterdammers

D66 wil dat vluchtelingen zo snel mogelijk een nieuwe start kunnen maken en mee kunnen doen. Zodat ze een nieuw bestaan kunnen opbouwen, zichzelf kunnen redden en hun steentje kunnen bijdragen.

#55 Meer geld voor kunst en cultuur

Cultuur maakt een stad aantrekkelijk. Daarom investeren wij wél in cultuur: in nieuwe initiatieven, in theaters, in de buurten. Waar voor 2014 werd beknibbeld op subsidies en lonen voor kunstenaars, heeft dit college er juist voor gezorgd dat meer geld beschikbaar is voor kunst (+7,6 miljoen) en dat salarissen in de culturele sector de inflatie weer kunnen bijhouden (+5,1 miljoen). Deze inzet verdient zich dubbel en dwars terug in een mooie culturele opleving.

#56 Meer steun aan onze jongeren

We hebben gezorgd dat in Amsterdam volwassenenzorg beter aansluit op jeugdzorg. En dat de schuldhulpverlening is verbeterd. Zo geven we meer en betere steun aan onze jongeren.

#57 Toegankelijke stad

In Amsterdam moet iedereen, ongeacht leeftijd of beperking, mee kunnen doen

#58 Steun voor mantelzorgers

D66 vindt het belangrijk dat mantelzorgers er niet alleen voor staan. Via dagbesteding, of een invaller, kunnen mantelzorgers met een gerust hart de deur uit gaan en even bijkomen van hun zorgtaken.

#59 Sportnorm

Op veel plekken in de stad waren en zijn er nog lange wachtlijsten voor sportclubs. Dat moeten we voorkomen door bij de bouw van nieuwe buurten meteen rekening te houden met sportvelden en parken waar kinderen kunnen sporten. Zodat ieder kind mee kan doen.

#60 Meer sportvelden

Sport is naast gezond en leuk ook een bindende factor: het brengt kinderen van uiteenlopende achtergronden bijeen. Het is onacceptabel dat kinderen soms jaren moeten wachten voordat ze met hun vriendjes kunnen sporten.

#61 Autoluwe binnenstad

Door sommige wegen autovrij te maken en op andere plekken slim gebruik te maken van eenrichtingsverkeer, houden we meer ruimte over voor brede fietspaden en de stoep.

#62 Scooter van het fietspad

De snorscooter is voor de smalle en drukke fietspaden te snel, te groot, te zwaar én onveilig. De stinkende uitlaatgassen op het fietspad kan de fietser missen als kiespijn. De fietspaden worden eindelijk weer het domein van de fietser zelf. In onze stad waar ’t steeds drukker wordt, is dat geen overbodige luxe.

#63 Meer ruimte voor fietsers

We hebben in Amsterdam gezorgd voor meer ruimte voor fietsers. Op de weg én om te parkeren.

#64 Dienstverlening verbeterd

Geen wachtrijden, onnodig gedoe of lastige formulieren. Daarom hebben we de dienstverlening flink gemoderniseerd en verbeterd.

#65 Betere verbindingen

D66 wil dat het openbaar vervoer meegroeit met de stad. Amsterdammers en bezoekers moeten zich snel en makkelijk kunnen verplaatsen. Dus een einde aan volle trams, ponten, metroverstoringen en pleinen die overspoeld zijn met fietsen.

#66 Financiën op orde

We vinden dat we zorgvuldig moeten omgaan met het belastinggeld van Amsterdammers. We hebben daarom de stadsfinanciën grondig onder de loep genomen en verder op orde gebracht.