Steun ons en help Nederland vooruit

#66 successen | D66 Amsterdam

Sinds 2014 werkt D66 hard in Amsterdam aan beter onderwijs, goed wonen, goed werken en een duurzame stad. Met succes! We hebben al veel concrete resultaten bereikt waar Amsterdammers wat aan hebben. We plaatsen onze #66 successen de komende weken hieronder.

#01 Lerarenbeurs

Goed onderwijs begint met de leraren voor de klas. Die willen ook blijven leren. Daarom hebben we de lerarenbeurs opgezet. Daarmee kunnen leraren of scholenteams een beurs aanvragen en zelf kiezen waar ze zich in willen ontwikkelen.

#03 Meer conciërges en vakleerkrachten

Om te zorgen dat leraren al hun tijd en energie kunnen geven aan de kinderen in hun klas, hebben we geïnvesteerd in extra conciërges en vakleerkrachten sport en cultuur op school. Zodat we leraren ontlasten en zij zich weer kunnen focussen op datgene wat ze het beste kunnen: lesgeven.

#07 Groene schoolpleinen

Bij leren hoort ook spelen. Groene schoolpleinen helpen daarbij. Een groen en bebost schoolplein is voor een kind uitdagender dan een grijze betonnen binnenplaats. Daarom hebben we schoolpleinen vergroend.

#14 Roze Uitvoeringsagenda

Vrijheid betekent jezelf kunnen zijn, dat iedereen dezelfde kansen krijgt, ongeacht op wie je verliefd bent. Amsterdam is een vrije stad en we moeten proberen als voorvechter van deze vrijheid steeds voorop te blijven lopen.

#19 Afstandscriterium leerlingenvervoer afgeschaft

Er wordt op initiatief van D66 ruimhartiger omgegaan met het vergoeden van vervoer voor kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.

#20 Aanpakken lerarentekort

Het oplopende tekort aan leraren in Amsterdam is een groot probleem. Wat D66 betreft is het tijd om in te grijpen, Anders zijn Amsterdamse kinderen straks de dupe. Samen met andere partijen heeft D66 er daarom o.a. voor gezorgd dat starterswoningen en middeldure huurwoningen met voorrang beschikbaar moeten komen voor Amsterdamse leraren.

#22 Gelijke kansen voor jongeren

Alle kinderen kunnen meedoen in Amsterdam. Met muziekles, sport of museumbezoek. Door onder andere de scholierenvergoeding en het sportfonds zorgen we ervoor dat kinderen niet langs de zijlijn staan door de portemonnee van hun ouders.

#23 Record aantal nieuwe internationale bedrijven naar Amsterdam

Amsterdam is een magneet voor buitenlandse bedrijven, talent en start-ups! In 2016 openden 157 nieuwe bedrijven hier hun deuren en leverden 3312 nieuwe banen.

#24 Amsterdam innovatiehoofdstad van Europa

Amsterdam is een magneet voor nieuwe ideeën van mensen met lef, creatieve ondernemers en vooruitstrevende wetenschappers. Trots zijn we dan ook dat Amsterdam is uitgeroepen tot innovatiehoofdstad van Europa!

#25 House of Skills

Iedere Amsterdammer verdient een eerlijke kans op werk. Ook oudere werknemers of mensen met beroepen die langzaam maar zeker verdwijnen. Daarom zorgen we er – samen met partners – voor dat deze mensen zich kunnen omscholen.

#27 Zero tolerance tegen discriminatie

Iedere Amsterdammer verdient gelijke kansen en moet zichzelf kunnen zijn. Ongeacht hoe je eruitziet, waar je wieg heeft gestaan, op wie je verliefd bent of waar je opa en oma vandaan komen. Jezelf kunnen zijn en gelijk behandeld worden is helaas niet altijd vanzelfsprekend.

#28 550 miljoen schuldreductie

Er is te lang te weinig bestuurlijke aandacht geweest voor de stadsfinanciën, en dat kostte Amsterdam geld. Daarom heeft D66 de stadsfinanciën grondig onder de loep genomen en steeds verder op orde gebracht.

#30 Elektrisch OV

Een groene stad met schone, gezonde lucht voor alle Amsterdammers. Daar hebben we de afgelopen vier jaar op ingezet.

#34 viezeregels.nl

Om Amsterdam écht duurzaam te maken, wil D66 onnodige en belemmerende regels die duurzame initiatieven in de weg zitten, afschaffen. Daarom hebben we www.viezeregels.nl opgezet. Weg met de vieze regels, op naar de schone oplossingen.

#36 We zijn veel meer afval gaan scheiden

Amsterdam gaat in de toekomst veel slimmer om met afval en energie. Daarom plaatst de gemeente nu overal containers om afval in te scheiden: glas, papier, plastic en in een aantal buurten staan

#39 Groene stad

In een leefbare stad is groen belangrijk. Groen in de stad is de tuin van Amsterdammers, waar kinderen kunnen spelen, je een boek kan lezen of sporten. Het zorgt voor rust en ontspanning. Én groen is hard nodig om te zorgen dat Amsterdam niet blank staat na een heftige regenbui.

#42 Inhaalslag op duurzaamheid

De resultaten van de inhaalslag zijn te zien: de stad is met grote sprongen echt aan het verduurzamen. Lees hier meer over de maatregelen die de stad neemt.

#43 Dankzij D66 meer middenhuur

Zonder onze middenklasse - de ruggengraat van de stad - kunnen we in Amsterdam de kloof tussen arm en rijk niet tegengaan. Daarom hebben we de afgelopen drie jaar – met succes – hard gewerkt om voor meer woningen voor hen te zorgen.

#49 Middenhuur prioriteit stadsbestuur

Dankzij D66 staat middenhuur op de politieke agenda in Amsterdam. Door iedere keer op te komen voor middeninkomens en door concrete plannen aan te leveren, maken we het verschil en zorgen we voor een eerlijke kans op een woning voor iedereen, en niet alleen voor arm en rijk.

#52 Illegale hotels aanpakken

Illegale vakantieverhuur en misbruik van platformen zoals Airbnb zijn een groot probleem. De vervelende voorbeelden zijn er eindeloos. Dit moet stoppen. D66 treedt dan ook keihard op tegen illegale verhuurpraktijken. In 2014 pleitte Reinier van Dantzig al voor de meldplicht voor vakantieverhuur, die er nu ook eindelijk is gekomen

#53 Drukte offensief

We moeten de groei en aantrekkingskracht van de stad in goede banen leiden. Niet langer is méér alleen maar beter. We zijn daarin realistisch: we kunnen geen muur om de stad heen bouwen. We kunnen wel grip krijgen op groei, spreiding van de kosten en de baten over de hele stad bevorderen.

#55 Meer geld voor kunst en cultuur

Cultuur maakt een stad aantrekkelijk. Daarom investeren wij wél in cultuur: in nieuwe initiatieven, in theaters, in de buurten. Waar voor 2014 werd beknibbeld op subsidies en lonen voor kunstenaars, heeft dit college er juist voor gezorgd dat meer geld beschikbaar is voor kunst (+7,6 miljoen) en dat salarissen in de culturele sector de inflatie weer kunnen bijhouden (+5,1 miljoen). Deze inzet verdient zich dubbel en dwars terug in een mooie culturele opleving.

#58 Steun voor mantelzorgers

D66 vindt het belangrijk dat mantelzorgers er niet alleen voor staan. Via dagbesteding, of een invaller, kunnen mantelzorgers met een gerust hart de deur uit gaan en even bijkomen van hun zorgtaken.

#63 Meer ruimte voor fietsers

We hebben in Amsterdam gezorgd voor meer ruimte voor fietsers. Op de weg én om te parkeren.

#64 Dienstverlening verbeterd

Geen wachtrijden, onnodig gedoe of lastige formulieren. Daarom hebben we de dienstverlening flink gemoderniseerd en verbeterd.

#65 Betere verbindingen

D66 wil dat het openbaar vervoer meegroeit met de stad. Amsterdammers en bezoekers moeten zich snel en makkelijk kunnen verplaatsen. Dus een einde aan volle trams, ponten, metroverstoringen en pleinen die overspoeld zijn met fietsen.