Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 januari 2021

Afvalbedrijf AEB kan verkocht worden

De gemeente Amsterdam heeft vandaag laten weten dat de verkoop van het afvalbedrijf AEB door kan gaan. D66 is blij met deze stap. ‘‘We zijn na jaren van onzekerheid eindelijk zo ver dat het AEB verkocht kan worden. Dat is goed voor het AEB en goed voor Amsterdam’’, aldus fractievoorzitter Reinier van Dantzig.

AEB financieel gezond
Voordat er over gegaan kon worden op verkoop moest er voldaan worden aan een aantal vereisten die uiteindelijk samen zouden leiden tot een Go-besluit. Er is een herstructureringsplan van AEB waarmee de financiering van AEB weer verzekerd is voor de komende periode. Ook zal naar verwachting de Europese Commissie akkoord geven op het besluit omdat er geen sprake is van staatssteun. Daarbij zijn ook de wensen uit de gemeenteraad meegenomen. Onder andere kan er geen snelle doorverkoop plaatsvinden voor een woekerwinst van een private partij. Fractievoorzitter Reinier van Dantzig: ‘‘Het is goed nieuws dat er inmiddels aan bijna alle voorwaarden is voldaan. Zo kunnen alle betrokken partijen weer met vertrouwen de toekomst in.’’

Behoud invloed warmtenet gemeente 
De gemeente Amsterdam behoud 50% aandeel in Westpoort Warmte. Dit is een belangrijke manier om richting te geven en invloed uit te blijven oefenen op de voorgenomen energietransitie. Een warmtenet is een belangrijke optie bij van het gas af gaan in Amsterdam. Om die reden is het belangrijk dat de gemeente aandeel houdt in één van de grootste Amsterdamse warmtenetbedrijven. ‘‘Het is goed dat het stadsbestuur nog aan de knoppen kan draaien van het warmtenet zolang onzeker is welke andere sturingsmechanismen de gemeente heeft. Zeker gezien de opgave om gas te vervangen met het warmtenet steeds groter wordt de aankomende jaren,’’ aldus fractievoorzitter Reinier van Dantzig.

Update 11-2-2021: De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel tot verkoop.