Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Digitale AAV

Zondag, 20 september 2020 online

Op 20 september organiseren de afdeling Amsterdam een online ledenvergadering van 13:00 tot 15:00.

Op 20 september organiseren de afdeling Amsterdam een online ledenvergadering.

START om 13:00 uur
1. Opening en vaststellen agenda (voor notulen vorige AAV zie mail van 7 september)
2. Mededelingen
3. Toelichting op “Samen Sterker uit de Crisis” door Reinier van Dantzig
4. Vraag en antwoord fractie

14:00 uur
5. Stemming concept Afdelingsreglement

14:15 uur
6. Verkiezing bestuursleden
Presentaties kandidaten Penningmeester en mogelijkheid tot vragen
Stemming Penningmeester

14:30 uur
Presentaties kandidaten Vice Voorzitter Politiek en mogelijkheid tot vragen
Stemming Vice Voorzitter Politiek

14:45 uur
7. Bekendmaking nieuwe bestuursleden en nieuwe voorzitter Jonge Democraten Amsterdam
8. Afscheid van aftredend bestuursleden en oud-voorzitter Jonge Democraten Amsterdam
9. Rondvraag

15:00 uur
10. Sluiting

*Deze agenda is een planning. Het kan natuurlijk gebeuren dat verloop anders gaat, maar we streven ernaar onderstaande agenda aan te houden.

Stukken voor de vergadering

Hier de notulen van de AAV van november 2019 en hier de uitslag van de 1-punts AAV van juni 2020

Concept Afdelingsreglement D66 Amsterdam

Referentie Tabel – Afdelingsreglement aanpassingen

20 september

13:00 uur

Link om deel te nemen volgt in de ledenmail