Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Kansengelijkheid Tour: Speelgoedbank en Voedselbank

Zaterdag 17 november 2018 bij de Speelgoedbank Amsterdam in Amsterdam

Zaterdag 17 november houdt de nieuwe Werkgroep Kansengelijkheid een tweede Kansengelijkheid Tour langs maatschappelijke organisaties en instellingen in West. Deze organisaties zetten zich in voor de meest kwetsbare doelgroepen in de wijken van Amsterdam. De ...

Zaterdag 17 november houdt de nieuwe Werkgroep Kansengelijkheid een tweede Kansengelijkheid Tour langs maatschappelijke organisaties en instellingen in West.

Deze organisaties zetten zich in voor de meest kwetsbare doelgroepen in de wijken van Amsterdam. De tour is voor D66-leden die kennis willen maken met de mensen achter De Speelgoedbank en De Voedselbank. Het programma is actueel, want er wordt ingegaan op uitdagingen die de stad op dit moment kent op het gebied van armoedebestrijding.

De Kansengelijkheidtour duurt van 15:00 tot 17:00 uur.

Aanmelden

Voor deelname aan de Kansengelijkheid Tour is aanmelding verplicht. Dit kan via kansengelijkheid@d66amsterdam.nl tot uiterlijk 16 november 2018.

Informatie over de organisaties

De Speelgoedbank
Speelgoedbank Amsterdam is er voor kinderen van wie de ouders of verzorgers geen speelgoed kunnen kopen. Eens per drie maanden mogen kinderen twee stuks speelgoed en een boek komen uitzoeken. In de maand dat het kind jarig is kan het kind een extra verjaardagscadeau komen uitkiezen. Speelgoed uitdelen gebeurt één keer per maand ‘s ochtends in het pand in de Kolenkitbuurt en wisselend op diverse locaties in Noord. De speelgoedbank wordt volledig gerund door vrijwilligers.

Wie komen in aanmerking?
Mensen met een voedselbankpas en inwonende kinderen tot en met 10 jaar. Ook wanneer ouders een doorverwijzing hebben ontvangen van bijvoorbeeld de leraar, het Ouder- Kindteam of de huisarts kan je hiermee bij Speelgoedbank Amsterdam terecht.

Speelgoed brengen bij Speelgoedbank Amsterdam
Mond-tot-mondreclame heeft ervoor gezorgd dat al veel mensen op de openingsdagen ’s middags gebruikt speelgoed komen brengen. En zijn ook donaties van nieuw speelgoed en geld.

De Voedselbank
Voedselbank Amsterdam streeft ernaar wekelijks gezond en gevarieerd eten te geven aan mensen, die het niet hebben. Zo gaat de Voedselbank armoede tegen, verdwijnen voedseloverschotten en wordt het milieu minder belast. De Voedselbank dient op die manier als schakel tussen overschotten enerzijds en armoede anderzijds. Per week ontvangen circa 4.000 huishoudens een voedselpakket.

Vele donateurs maken het mogelijk om wekelijks de voedselpakketten te vullen. Ook de voedselbank wordt helemaal door vrijwilligers gerund.

Werkgroep Kansengelijkheid

Tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen hebben een aantal leden zich verenigd om met het onderwerp kansengelijkheid aan de slag te gaan. Op 5 maart is er een agenda kansengelijkheid gepresenteerd aan Kamerlid Rens Raemakers. Het actieplan is een leidraad voor de partij om werk te maken van ‘gelijkheid’ en ‘gelijkwaardigheid’ als het gaat om onderwerpen zoals onderwijs, werk en zorg. Het actieplan versterkt het sociaal-liberalisme van onze partij in een stad als Amsterdam.

De werkgroep kenmerkt zich door zichtbaar te willen zijn onder de leden, maar ook buiten de partij door activiteiten te organiseren en vooral te ‘doen’.

17 november

15:00 uur

Speelgoedbank Amsterdam
Bos en Lommerweg 361
1061 DH Amsterdam