Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Kansengelijkheid Tour

Vrijdag 14 september 2018 in Amsterdam

Vrijdag 14 september houdt de nieuwe Werkgroep Kansengelijkheid een fietstocht langs maatschappelijke organisaties en instellingen in Nieuw-West. Deze organisaties zetten zich in voor de meest kwetsbare doelgroepen in de wijken van Amsterdam. De tour is ...

Vrijdag 14 september houdt de nieuwe Werkgroep Kansengelijkheid een fietstocht langs maatschappelijke organisaties en instellingen in Nieuw-West.

Deze organisaties zetten zich in voor de meest kwetsbare doelgroepen in de wijken van Amsterdam. De tour is voor D66-leden die kennis willen maken met de mensen achter Nisa for Nisa, VoorUit en Indaad. Het programma is ook actueel, want er wordt ingegaan op uitdagingen die de stad op dit moment kent.

Aanmelden

Voor deelname aan de Kansengelijkheid Tour is aanmelding verplicht. Dit kan via kansengelijkheid@d66amsterdam.nl tot uiterlijk 10 september 2018.

Informatie over de organisaties

Nisa for Nisa

Nisa for Nisa wordt vooral bezocht door Marokkaanse en Turkse vrouwen uit Amsterdam Nieuw-West. Maar ook andere vrouwen zijn van harte welkom. Het zijn allemaal vrouwen die een stukje verder willen komen en hun situatie willen verbeteren. Zij nemen deel aan cursussen, voorlichtingsbijeenkomsten of excursies.

VoorUit

VoorUit is een participatieproject waarbij studenten in ruil voor woonruimte bijdragen aan het verbeteren van de sociale cohesie in de wijk.

Indaad

Indaad is gespecialiseerd in het bieden van integrale zorg- en dienstverlening aan jongeren en jongvolwassenen in Amsterdam en omgeving. Bij deze jongeren en jongvolwassenen is vaak sprake van een complexe meervoudige problematiek. Kenmerkend is dat voor deze jongeren en jongvolwassenen geen passend aanbod binnen de reguliere hulpverlening aanwezig is.

Werkgroep Kansengelijkheid

Tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen hebben een aantal leden zich verenigd om met het onderwerp kansengelijkheid aan de slag te gaan. Op 5 maart is er een agenda kansengelijkheid gepresenteerd aan Kamerlid Rens Raemakers. Het actieplan is een leidraad voor de partij om werk te maken van ‘gelijkheid’ en ‘gelijkwaardigheid’ als het gaat om onderwerpen zoals onderwijs, werk en zorg. Het actieplan versterkt het sociaal-liberalisme van onze partij in een stad als Amsterdam.

De werkgroep kenmerkt zich door zichtbaar te willen zijn onder de leden, maar ook buiten de partij door activiteiten te organiseren en vooral te ‘doen’.

14 september

15:00 uur

Amsterdam Nieuw-West