Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 augustus 2017

Amsterdam aan de slag met informatie voor doven en slechthorenden

Naar aanleiding van vragen van D66 gaat Amsterdam zich inzetten om informatie van de gemeente, vergaderingen van de gemeenteraad en de lokale nieuwszenders ook toegankelijk te maken voor doven en slechthorenden. Nu worden de meeste filmpjes en beelden van de gemeente ondertiteld maar die van raadsvergaderingen nog niet. In de toekomst zal dit wel het geval zijn. D66 vroeg de gemeente te kijken hoe meer informatie beschikbaar kan worden gemaakt door ondertiteling, bijvoorbeeld door het inzetten van nieuwe technologie. D66-raadslid Meltem Kaya: “Als je doof of slechthorend bent moet het net zo vanzelfsprekend zijn om het lokale nieuws te volgen of een raadsvergadering dan Amsterdammers zonder auditieve beperking. Ik ben blij dat ondertiteling nu een van de eisen is in de aanbesteding.”

Ondertiteling

In 2008 is AT5 gestopt met het ondertitelen van het lokale nieuws vanwege een bezuiniging van de gemeente. Destijds werd het nieuws handmatig ondertiteld. Tegenwoordig is veel meer mogelijk en kunnen beelden automatisch worden ondertiteld. “De toegankelijkheid van lokaal nieuws voor Amsterdammers met een auditieve beperking moet verbeterd worden. Ook de beelden van de gemeenteraadsvergaderingen zouden met gemak automatisch kunnen worden ondertiteld,” aldus D66-raadslid Marcel van den Heuvel. De gemeente gaat nu kijken hoe opnieuw het beeldmateriaal van de lokale nieuwszender toegankelijker kan worden gemaakt en wat de kosten daarvan zijn.

Actieplan toegankelijkheid

Op 14 juni 2016 heeft Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd. D66 vindt dat Amsterdam nu het goede voorbeeld moet geven en het voortouw moet nemen in het maken van afspraken voor een inclusieve stad. Kaya: “Iedereen moet ongeacht hun beperking, ziekte of leeftijd mee kunnen doen in onze mooie stad. Op het gebied van toegankelijkheid moet echt een omslag plaatsvinden. Dit geldt zowel voor de gemeente, als voor ondernemer en dienstverleners in de stad. Nog te vaak lopen mensen met een beperking tegen obstakels aan.”