Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 juni 2008

Amsterdam: de meeste ambtenaren, steeds meer externen?

Er komt weinig terecht van de ambitie om de inhuur van dure externen te verminderen: onlangs werd bekend dat Amsterdam vorig jaar 40 miljoen euro meer heeft uitgegeven aan de inhuur van externen. Dat is extra opvallend, omdat uit onderzoek blijkt dat Amsterdam per inwoner veruit de meeste ambtenaren in dienst heeft. Dat zegt de Amsterdamse D66-fractie, die via schriftelijke vragen om opheldering heeft gevraagd aan het College.

Volgens wethouder Vos hangt de stijging van de inhuur vooral samen met onderbezetting van het ambtenarenapparaat en de krappe arbeidsmarkt. D66 wil weten hoe zij dan verklaart dat Amsterdam per inwoner veruit de meeste ambtenaren in dienst heeft. De gemeente telt verhoudingsgewijs bijna drie keer meer ambtenaren dan gemiddeld in een grote gemeente. Op elke 1000 inwoners heeft de gemeente Amsterdam bijna 20 ambtenaren in dienst. Na Amsterdam volgen de gemeentes Groningen, Utrecht en Den Haag.

D66 vindt het belangrijk dat de overheid kijkt naar haar efficiency, daadkracht en dienstverlening. Terugdringen van het aantal ambtenaren moet volgens de sociaal-liberalen wel gepaard gaan met minder regels. D66-fractievoorzitter Ivar Manuel: ‘Anders zal zo’n maatregel alleen maar leiden tot minder ambtenaren op papier: dezelfde mensen worden dan ingehuurd bij dure adviesbureaus. Het verminderen van het aantal ambtenaren is geen doel op zich, maar een resultaat van een overheid die zich beperkt tot zijn belangrijkste taken.’

foto: Jean Pierre Jans.
bron foto: www.amsterdam.nl