Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 1 februari 2022

Amsterdam: de stad waar ieder talent de kans krijgt

D66 Amsterdam lanceert vandaag de Onderwijsagenda 2022-2026. Ontwikkeld in samenspraak met leraren, leerlingen, schoolleiders en experts, doen we hiermee voorstellen voor het Amsterdamse onderwijs. Hierbij hebben we aandacht voor onder andere: een rijke schooldag, specialisaties en voorrang op (koop)woningen voor leraren, brede brugklassen, studenten-buddy’s in coronatijd, opleiden voor de klimaattransitie in het mbo en betere loting en matching op scholen. Raadslid Ilana Rooderkerk: ‘‘Het onderwijs blijft onverminderd belangrijk voor D66. We willen 20% minder lestijd, 20% kleinere klassen, 20% meer salaris voor leraren op scholen met leerachterstanden.’’ 

Aandacht voor onderwijs
Docenten krijgen op scholen met leerachterstanden betere trainingen en hogere vergoedingen. We gaan inzetten op een reken- en taaloffensief met onder meer een reken- en taalbeurs voor leraren. Daarnaast willen we diverser en inclusiever onderwijs en een veilig studieklimaat. Er is geen ruimte voor discriminatie in het onderwijs, en we breiden de sociaalpsychologisch hulp aan alle Amsterdamse jongeren en studenten uit. Ilana Rooderkerk: ‘‘Tijdens deze pandemie geeft 80% aan zich eenzaam te voelen. Daar hebben we al UpTalk voor ontwikkeld en we  willen dit uitbreiden met een buddy-systeem, waarbij je als student gekoppeld wordt aan een ander op basis van je interesses en hobby’s.’’

Leraar op één
We gaan alles op alles zetten om het beroep van leraar weer aantrekkelijk te maken. Hierbij zetten we in op loopbaanontwikkeling en specialisaties met de Amsterdamse Lerarenprofielen en het Amsterdamse leraren-traineeship. Door betere begeleiding voor startende leraren en zijinstromers behouden we hen voor het onderwijs. Om het lerarentekort in Amsterdam te bestrijden zetten we in op voorrang bij (koop)woningen en volledige reistegoeden. Ilana Rooderkerk: ‘‘Het carrièreperspectief moet beter, de vergoeding moet omhoog en leraren moeten in de stad kunnen blijven wonen. Om dit te bewerkstelligen hebben we in samenwerking met vele leraren, schoolleiders en experts een actieplan voor leraren opgesteld.’’ 

Rijke schooldag
Waar je wieg staat, bepaalt je kansen in het leven. D66 wil dat tegengaan. Daarom moeten we ongelijk investeren voor gelijke kansen, waarbij we meer investeren in scholen met grote leerachterstanden. We zetten in op brede brugklassen. Willen een rijke schooldag voor alle kinderen met onderwijs, sport, cultuur, natuur, muziek, een gezonde schoollunch en huiswerkbegeleiding op één locatie. We sluiten stage-akkoorden af met grotere werkgevers in de stad en gaan stagediscriminatie tegen. Daarbij willen we een extra nadruk leggen op opleidingen in de energietransitie. Ilana Rooderkerk: ‘‘Aandacht voor leerlingen en hun ontwikkeling is erg belangrijk. Ieder kind moet de kans en ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen naar zijn of haar talent.’’ 

Lees onze volledige onderwijs agenda hier.