Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 26 mei 2018

Amsterdam gaat voor duurzaamheid met groenste coalitieakkoord ooit

D66 is trots op de ambitieuze klimaatplannen van deze coalitie. De komende vier jaar zullen er veel nieuwe investeringen naar verduurzaming van de stad gaan. Het bestaande Duurzaamheidsfonds wordt toegankelijker gemaakt, er is geld voor luchtkwaliteit en er komt een nieuw fonds van 150 miljoen voor een aardgasvrije stad. Fractievoorzitter Reinier van Dantzig: ‘’We willen de groene koploper van Nederland en Europa worden. Daarom kiest deze coalitie voor aardgasvrije wijken, energiebesparing, steun voor groene ondernemers en initiatieven en schone lucht”.

Aardgasvrij
In de nieuwe collegeperiode worden er in elk geval drie wijken van het aardgas afgehaald. Nieuwbouw bouwen we geheel aardgasvrij, met warmte van lokale en duurzame bronnen. Van Dantzig: ‘’Het afscheid van het aardgas willen we versnellen. Dat is een enorme uitdaging die we met twee handen aangrijpen. Het doel is dat in 2040 heel Amsterdam aardgasvrij is.’’ Om dit te realiseren komt er een routekaart met concrete doelen voor deze periode en elk jaar daarna.

Meer zonne-energie
De ruimte in Amsterdam is schaars, maar het aantal daken met ruimte voor zonnepanelen of groen is enorm. Gebouwen van bewoners, woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben samen circa 1.200 voetbalvelden aan geschikt dakoppervlak. In samenwerking met bewoners, zonne-coöperaties, woningeigenaren en woningcorporaties willen we alle kansen en mogelijkheden aangrijpen om de hoeveelheid zonnepanelen in Amsterdam te laten doorgroeien naar 250 MW in 2022. Van Dantzig: ‘We willen het huidige aantal zonnepanelen bijna vertienvoudigen. We willen dit samen bereiken en steunen ondernemers en initiatieven in de stad die hier actief aan bijdragen.’’

Meldpunt ‘’vieze regels’’
Amsterdam gaat onderzoeken welke belemmeringen er binnen de bestaande regelgeving zijn die radicale verduurzaming en vergroening in de weg staan. Er wordt een meldpunt opgestart waar Amsterdammers deze ‘vieze regels’ kunnen aanmelden om ze vervolgens op te lossen. Van Dantzig: ‘’D66 is in 2014 al gestart met het meldpunt www.viezeregels.nl, daarmee heeft onze woordvoerder Duurzaamheid Marijn Bosman inmiddels al talloze vieze regels weten af te schaffen. Het is geweldig dat de gemeente dit nu actief gaat oppakken.’’

Schone lucht
Er worden de komende jaren stevige maatregelen genomen om de luchtkwaliteit in Amsterdam te verbeteren. Van Dantzig: ‘’Ons streven blijft dat Amsterdam in 2025 uitstootvrij is.’’ Milieuzones zullen worden uitgebreid, ruimte wordt geboden aan voetgangers en fietsers en steeds meer plekken in de drukke binnenstad maken we autovrij of autoluw.