Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 21 december 2015

Amsterdam geeft ruimte aan ondernemers

Ondernemers houden de economie draaiende, die moet de gemeente zo min mogelijk in de weg zitten. Voor sommige zaken zijn ondernemers wel afhankelijk van de gemeente. Denk aan vergunningen, bestemmingsplannen en ander papierwerk. Door overbodige regels af te schaffen en ondernemers goede hulp te bieden vanuit de gemeente, kunnen ze bezig zijn met wat ze het liefst doen: ondernemen. Goeds nieuws dus dat het Amsterdams Ondernemers Programma 2015-2018 is aangenomen. Dit programma staat bol van acties die meer ruimte geven aan de Amsterdamse ondernemer.

Betere dienstverlening

Zijn alle vergunningen allemaal zo broodnodig? Die vraag wordt bij iedere vergunning gesteld. Van de vergunningen die blijven bestaan, hoeven ondernemers niet meer eindeloos in onzekerheid te blijven nadat ze een vergunning hebben aangevraagd. D66-raadslid Guus Bakker: “Nu moeten ondernemers soms ruim een jaar wachten voordat ze weten of ze een vergunning krijgen om bijvoorbeeld reclame te maken op of aan de weg. Dat kan en moet sneller. De dienstverlening van de gemeente gaat een verbeterslag maken.” Ook worden leges verlaagd en komt er een duidelijk aanspreekpunt voor ondernemers bij de gemeente die vragen hebben. Het Paarse Krokodilteam wordt ingezet om problemen waar ondernemers tegenaan lopen bij regelgeving en vergunningen op te lossen.

Meer mogelijk in een freezone

De raad stemde niet alleen in met het ondernemersprogramma, maar ook met pilots voor freezones. In een freezone schrijft de gemeente niet voor wat mag en wat niet mag, maar gaat de gemeente met ondernemers en bewoners juist op zoek naar mogelijkheden om ondernemerschap te stimuleren. Het afschaffen van de exploitatievergunning en de terrasvergunning of de flexibele inzet van leegstaand vastgoed: in een freezone kan het, zolang bewoners, ondernemers en de gemeente er samen uitkomen. Er komen freezones in de Vlot-, Coe- en Westhaven maar ook op het Osdorpplein en in de Rijnstraat.