Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 mei 2019

Amsterdam investeert in jeugdzorg, infrastructuur en onderwijs

Het stadsbestuur houdt, ondanks financiële tegenvallers, vast aan het coalitiekakkoord en investeert veel in achterstallig onderhoud. Dit jaar heeft de gemeente Amsterdam te maken gehad met een korting vanuit het rijk en grote tekorten bij jeugdzorg. Daarnaast moet er fors geïnvesteerd worden in de Amsterdamse infrastructuur. Er is veel achterstallig onderhoud bij het groen in de stad, maar met name de kades en bruggen vragen om een grote structurele investering. D66-raadslid Hammelburg: “Door het achterstallige onderhoud bij kades en bruggen was vanaf het begin duidelijk dat het financiële plaatje rondkrijgen een zware opgave zou worden. Gelukkig hebben we alle ambities uit het coalitieakkoord overeind kunnen houden en kunnen we verder met het verbeteren van onze mooie stad.

Veel aandacht Jeugdzorg
Net als bijna alle andere gemeentes in Nederland kampt ook Amsterdam met een tekort op de jeugdzorg. Het college heeft voor een deel zelf de tekorten teruggebracht, maar doet ook een incidentele investering van 37,6 miljoen voor de komende twee jaar. Dat is echter nog niet voldoende voor Amsterdam om alle jonge kwetsbaren van zorg te voorzien. Een grote structurele bijdrage van het Rijk is daarvoor nodig. Hammelburg: “Den Haag is echt aan zet om dit gat op te vullen. Amsterdam kan niet jarenlang met kunst en vliegwerk het landelijke gat aan financiën blijven opvullen. Amsterdamse kinderen komen anders in de toekomst echt in de kou te staan.

Amsterdammer ontzien
Zoals afgesproken in het coalitieakkoord gaat de toeristenbelasting omhoog met €105 miljoen. Bezoekers dragen zo bij aan het schoon en veilig houden van de stad. Daarnaast wordt een aantal leges kostendekkend gemaakt zoals de kansspelvergunningen en de omgevingsvergunningen. Het stadsbestuur kiest er daarnaast voor om te besparen op de gemeentelijke organisatie. Vijftig miljoen euro wordt bespaard door te digitaliseren en slimmer en efficiënter te werken. D66-raadslid Alexander Hammelburg: “Het is nooit leuk om de lasten te verhogen, maar als het noodzakelijk is dan zoveel mogelijk de gewone Amsterdammer ontzien.”

Investeringen in onderwijs en cultuur
Ondanks de financiële tegenvallers is er ruimte om te investeren. Er is structureel geld gereserveerd voor investeringen in de culturele sector, onder andere voor de facelift van het Amsterdam Museum, de verbouwing van de Meervaart en de realisatie van OBA Next. Onderwijsinstellingen en werkloosheidsaanpak profiteren ook van meer investeringen vanuit de gemeente. Zo zal er €189 miljoen geïnvesteerd worden in onderwijshuisvesting en komt er €20 miljoen extra om mensen met een uitkering te begeleiden naar werk. Hammelburg: “Uiteindelijk kan er toch geïnvesteerd worden in de zaken die voor ons van groot belang zijn, zo investeren we fors in het onderwijs en het helpen van mensen aan een baan. ”