Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 december 2018

Amsterdam kinderrechten hoofdstad van de wereld

Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste van de wereld. Een gegeven om enorm trots op te zijn, maar geen reden om achterover te leunen. Daarom dient Alexander Hammelburg op 10 december, de internationale Dag van de rechten van de Mens, een voorstel in dat ertoe moet leiden dat Amsterdam de kinderrechten hoofdstad van de wereld wordt, Hammelburg: “Gelukkig staan bijna alle kinderen er goed voor in Amsterdam. Maar er zijn altijd nog te veel kinderen die het moeilijk hebben en tussen de aandacht van ouders, overheid en andere zorgdragers heen glippen.”

Kinderrechtenscan
In zijn initiatiefvoorstel, dat wordt gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad, stelt Alexander Hammelburg daarom voor volgend jaar een kinderrechtenscan uit te voeren. Een onderzoek waarin Amsterdam nagaat of alle rechten worden nageleefd, en er actie wordt ondernomen als dit structureel niet het geval is. Hammelburg: “Kinderen zijn extra kwetsbaar en horen in geen geval aan hun lot overgelaten te worden of een verkeerde behandeling te krijgen. Dit voorstel zorgt ervoor dat ons beleid dat kinderen moeten beschermen structureel tegen het licht worden gehouden en er direct actie wordt ondernomen waar het fout gaat.”

Kwetsbare kinderen
Hammelburg stelt ook voor om in de scan aandacht te geven aan groepen die extra kwetsbaar zijn zoals LHBTI-kinderen, kinderen die op de vlucht zijn en kinderen die in armoede leven. Nadat de scan is uitgevoerd wordt er een actieplan opgesteld en gepresenteerd op de internationale Dag voor de Mensenrechten. Hammelburg: “Het is broodnodig om structurele aandacht te hebben voor kinderen en de rechten die zij hebben. Amsterdam moet hierin een voortrekkersrol nemen en de rest van de wereld het belang tonen van kinderrechten.”

Ook andere mensenrechten onder de aandacht

Het initiatief voor een kinderrechtenscan zou de eerste zijn van een jaarlijkse mensenrechten can die ieder jaar in het kader staat van een andere internationaal mensenrechtenverdrag. Hammelburg: “Als het aan D66 ligt, wordt het een Amsterdamse traditie om structureel aandacht te hebben voor de mensenrechten van Amsterdammers. Ieder jaar op 10 december kan de gemeente een nieuw actieplan lanceren om specifieke rechten te verbeteren.”