Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 januari 2020

Amsterdam ondersteunt drugsmanifest

De gemeenteraad heeft zojuist ingestemd met een voorstel van Alexander Hammelburg dat vraagt om Amsterdamse ondersteuning voor het manifest voor realistisch drugsbeleid. Hammelburg: “Het huidige drugsbeleid faalt aan alle kanten en levert veel te weinig op. Amsterdam zet een stap vooruit in het denken over het drugsbeleid door het manifest voor realistisch druggebruik te ondersteunen.”

Manifest
Het manifest voor een realistisch drugsbeleid is een initiatief van Tweede Kamerlid Vera Bergkamp. Zoals de titel al zegt vraagt het om een meer realistisch drugsbeleid, en dat is hard nodig. Het huidige drugsgebruik, dat al tientallen jaren geënt is op repressie, heeft niet tot een afname van gebruik of productie geleid. Sterker nog, drugsgebruik is toegenomen. Hammelburg: “Mensen gebruiken drugs, en geen verdrag of wet kan dit uitbannen. We moeten daarom nadenken over nieuwe manieren om als overheid om te gaan met dat drugsgebruik.”

Gezondheidsrisico’s
Het manifest realistisch drugsbeleid is de aanzet om te komen tot voorstellen om ons drugsbeleid te hervormen. Het uitgangspunt is om gezondheidsrisico’s van drugs zo laag mogelijk te houden. Hammelburg: “We moeten er samen voor zorgen dat de aanpak van de overheid erop gericht is om zowel de schadelijke effecten van drugsgebruik als van drugsbestrijding te beperken. Maar dan wel op basis van beleid dat werkt.”