Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 23 maart 2021

Amsterdam, zorg dat duurzaam bouwen de standaard wordt

In 2050 wil Amsterdam de economie kunnen ombuigen naar een duurzame, volledig circulaire-economie. Duurzame bouw vormt hier een belangrijk onderdeel in gezien de stad ook voor een enorme bouwopgave staat. Deze week kopte de NRC dat Amsterdamse projectontwikkelaars grote moeite hebben met het opleveren van duurzame bouwprojecten. Reinier van Dantzig: “Het is jammer om te zien dat bouwers die graag het goede voorbeeld willen geven onder de huidige marktomstandigheden worden getroffen, Amsterdam moet er nu werk van maken om de duurzame bouw uit het slop te trekken.”

Noodzaak duurzaam bouwen
Het is absoluut noodzakelijk dat er in de toekomst op een andere manier gebouwd gaat worden. Bij de productie van de belangrijkste bouwgrondstof cement, komen enorme hoeveelheden CO2 vrij. De cementindustrie is daarmee verantwoordelijk voor zo’n 8% van de totale wereldwijde uitstoot. Wanneer de industrie wordt gezien als land zou het na China en de VS de derde grootste vervuiler ter wereld zijn. Architecten zien als antwoord hierop grote mogelijkheden in het gebruik van hout als alternatieve grondstof. Hout slaat namelijk CO2 op, is veel minder vervuilend om te produceren en is bij goed gebruik even sterk als beton. Reinier van Dantzig: “De technieken zijn er om versneld te kunnen verduurzamen, nu is Amsterdam aan zet om ervoor te zorgen dat deze technieken in de bouw straks standaard worden.”

Financiële prikkel
Duurzame bouwgrondstoffen als hout zijn helaas nog altijd duurder waardoor bouwers vaak meer moeite hebben met het vinden van financiering. Ook wordt er bij de berekening van de bouwkosten geen rekening gehouden met de hogere kosten die duurzame bouwers maken. De bouwkosten vormen een belangrijk onderdeel gezien deze kosten voor een groot deel de uiteindelijke grondprijs bepalen. Als gevolg hiervan worden veel bouwers gedwongen om bepaalde duurzame bouwtechnieken achterwege te laten. Reinier van Dantzig: “We zien nu dat veel bouwprojecten minder duurzaam worden opgeleverd omdat het voor bouwers nog altijd financieel niet loont om duurzame bouwtechnieken toe te passen.”