Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 december 2020

Amsterdamse Bostheater en Museum Het Schip moeten worden gered

Er moet extra geld komen voor het Amsterdamse Bostheater en Museum het Schip. Raadslid Marijn Bosman: ‘‘Het Bostheater en Museum Het Schip zijn plekken in Amsterdam die je niet 4 jaar de exploitatiesubsidie kunt ontzeggen. Daarom dienen we vanuit de raadsfracties een motie in om de uitkomst van het Kunstenplan hierop aan te passen.’’ Het voorstel wordt ingediend bij de begrotingsbehandeling woensdag 16 december.

Unieke culturele plekken           
Het Amsterdamse Bostheater en Museum Het Schip zijn al jaren een zeer gewaardeerd onderdeel van het Amsterdams cultuurlandschap en kregen dan ook een positief advies van het Amsterdams Fonds voor de Kunsten, ware het niet dat het subsidiebudget ontoereikend was. Bosman: “Instellingen met bijzonder vastgoed of erfgoed in Amsterdam kunnen we niet zomaar uit het Kunstenplan schrappen, dat was een ongewenste uitkomst voor veel partijen in de gemeenteraad”. Het Amsterdamse Bostheater maakt producties maar beheert ook het podium, dat notabene net gerenoveerd wordt.  Museum Het Schip bezit belangrijk cultureel erfgoed voor de stad, zoals een oud postkantoor uit de Amsterdamse School. Beide instellingen zetten zich in om jonge mensen in de cultuursector aan het werk te helpen. ‘‘Wij vinden het erg belangrijk dat deze plekken behouden blijven voor Amsterdam”, aldus raadslid Marijn Bosman.

Steun
Het voorstel van D66 vraagt het stadsbestuur geld vrij te maken voor beide instellingen omdat deze instellingen behoren tot de vitale culturele infrastructuur van Amsterdam en gezien de bijzondere cultuurhistorische waarde van de plekken die alleen tot zijn recht komt met een passende programmering die een breed publiek trekt. Voor beide instellingen moet een maatwerk-oplossing komen. Beide instellingen hebben juist vanwege de zorg voor hun gebouwen hoge exploitatie- en beheerkosten die niet geheel gedekt kunnen worden door projectsubsidies of incidentele coronasteun waar kleinere initiatieven wel nog aanspraak op kunnen maken. Omdat het om vastgoed gaat zou de financiële ondersteuning ook uit andere begrotingsposten kunnen komen dan de kunst- en cultuur begroting. “We roepen het college op om creatief te zijn in deze lastige tijden, met het oog op de lange termijn. Wij verzoeken het stadsbestuur om een passend bedrag vrij te maken, bijvoorbeeld door te kijken naar het budget voor nieuwe wijkvoorzieningen, of de geplande investeringen in de geplande renovatie van de openbare ruimte rondom het Bostheater’’, aldus Marijn Bosman. Het voorstel wordt naast D66 in elk geval mede ingediend door PvdA, GroenLinks, SP en CDA en heeft daardoor een meerderheid in de Amsterdamse gemeenteraad.