Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 november 2018

Baankans Amsterdamse mbo’ers moet omhoog

Afgestudeerde Amsterdamse mbo’ers hebben op lange termijn minder vaak een baan dan mbo’ers buiten de grote steden. Uit onderzoek van OIS blijkt dat 75% van Amsterdamse mbo’ers zeven jaar na het behalen van hun diploma een baan heeft, tegen 90% van de mbo’ers landelijk. Een zorgelijke ontwikkeling aldus D66-raadslid Alexander Hammelburg, die samen met Sofyan Mbarki (PvdA) en Yassmine el Ksaihi (D66) vragen stelt aan het stadsbestuur. “Een opleiding moet leiden tot werk. En het kan niet zo zijn dat in een stad als Amsterdam, waar meer dan de helft van de mensen een migratieachtergrond heeft, de mbo’ers hinder hebben van hun afkomst bij het vinden van een baan.”

Aansluiting arbeidsmarkt
Onderzoeksbureau OIS geeft meerdere verklaringen voor het achterblijven van Amsterdamse mbo’ers. Zo kampt de groep vaak met een lage vooropleiding en lagere vooropleiding van de ouders van de mbo’ers, daarnaast wordt er minder vaak gekozen voor een opleiding met een gunstig arbeidsperspectief. Amsterdamse werkgevers zouden bovendien hogere opleidingseisen stellen volgens het UWV. Sofyan Mbarki: “We moeten zorgen dat mensen voordat ze een opleiding kiezen, weten wat de kans op het vinden van werk is. Maar het aanbod aan opleidingen moet ook goed aansluiten bij de behoefte op de arbeidsmarkt, daar zie ik een grote rol voor de ROC’s. Natuurlijk moet daarbij ook rekening gehouden worden met toekomstige vraag. We willen mensen niet opleiden tot werkloosheid”.

Hindernissen
Met name Amsterdamse mbo’ers met een migratieachtergrond ondervinden problemen bij het vinden van een baan. OIS spreekt van andere, niet gespecificeerde, ‘hindernissen’ op de arbeidsmarkt. Wethouder Groot Wassink stelt in het Parool de vraag of discriminatie daar onderdeel van is. Yassmine el Ksaihi: “De vraag stellen is hem beantwoorden. Het is schokkend dat discriminatie in onze stad nog een grote rol speelt bij het vinden van banen voor mbo’ers. Het stadsbestuur moet alles op alles zetten om het gif dat discriminatie heet uit te bannen.”