Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 september 2018

Begroting 2019: Grote investeringen voor Amsterdammers

Amsterdam investeert fors in schoolgebouwen, bereikbaarheid en sportvoorzieningen en dat gaan Amsterdammers ook echt ervaren. Dat staat in Amsterdamse begroting voor 2019. Het stadsbestuur gaat het komende jaar flink aan de slag en de ambities van het coalitieakkoord blijven overeind, ondanks enkele tegenvallers. D66-raadslid Paul Guldemond: “Ik ben erg tevreden dat het gelukt is om alle ambities uit het coalitieakkoord overeind te houden, ondanks een lagere Rijksbijdrage van ruim 100 miljoen euro.” 

Coalitieakkoord
Voor de nieuwe plannen van het stadsbestuur wordt extra geld uitgetrokken. Bijvoorbeeld voor de aanpak van zwerfafval en (geluids)overlast op de Wallen. Daarnaast komt er 9 miljoen euro extra voor reiniging en handhaving in de stad, oplopend tot 25 miljoen euro in 2022. “Deze begroting laat zien dat we er vorige periode in zijn geslaagd de financiën op orde te brengen; we kunnen een forse Rijkskorting opvangen zonder afbreuk te hoeven doen aan onze ambities uit het coalitieakkoord.”

Hogere toeristenbelasting
Om alle investeringen mogelijk te maken, vraagt het stadsbestuur een forse extra bijdrage van toeristen. De toeristenbelasting gaat van 6% naar 7%, wat ruim 20 miljoen euro extra zal opbrengen. Ook Amsterdammers wordt een kleine extra bijdrage gevraagd doordat de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval kostendekkend wordt gemaakt. Desondanks blijft met de woonlasten nog wel onder het gemiddelde van de andere grote steden. Guldemond: “Extra investeringen kosten meer geld en een deel daarvan vragen we aan de Amsterdammers, waarbij we kiezen voor het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De grootste bijdrage vragen we aan bezoekers, een kleiner deel aan draagkrachtige Amsterdammers en minima worden ontzien. Ook met deze maatregelen blijft Amsterdam een stad met relatief lage lasten en zo voorkomen we dat we de rekening doorschuiven naar het volgende generaties.”