Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 22 oktober 2020

Begroting 2021: Investerend de crisis uit

De Coronacrisis raakt Amsterdam hard. Het leven van Amsterdammers is radicaal veranderd en dat is ook merkbaar in de Amsterdamse economie en de portemonnee van de stad. Om Amsterdam uit de crisis te krijgen is er gekozen om juist nu te investeren in duurzaam herstel en tegelijkertijd de financiën weer op orde te krijgen. We investeren in onderwijs, banen en duurzaam economisch en sociaal herstel. Daarnaast komen er extra investeringen in sport en cultuur en zetten we in op meer jongeren en veiligheid. Ook wordt geld vrijgemaakt om de tekorten in de jeugdzorg en zorg op te vangen. ‘‘Het is belangrijk dat we juist nu niet aan de noodrem hangen en blijven investeren in de stad. Hier komen lastige keuzes bij maar ik ben blij dat er veel aandacht uitgaat naar onderwijs, banen en duurzaam economisch herstel.’’ aldus Alexander Hammelburg.

Banen en duurzaam economisch herstel
Veel ondernemers en hun werknemers hebben het vreselijk zwaar in de coronacrisis en daarom komt het college hen tegemoet met lastenverlichtingen. Zo wordt de reclamebelasting en de precario voor terrassen (opnieuw) opgeschort. Ook de vermakelijkhedenretributie voor evenementen, die vanaf 2021 zou worden ingevoerd, wordt een jaar uitgesteld. De crisis heeft laten zien dat de Amsterdamse economie erg afhankelijk is van de bezoekerseconomie. Daarom wordt er geld vrijgemaakt om te investeren in een economie die minder afhankelijk is van bezoekers.

Door de crisis raken een hoop Amsterdammers hun baan kwijt en daarom wordt er 78 miljoen euro uit het klimaatfonds geïnvesteerd in zes verschillende banenmotoren. Dit zijn pakketten aan maatregelen die bijdragen aan de werkgelegenheid en tegelijkertijd aan de verduurzaming van de stad. Bijvoorbeeld door investeringen in het renoveren, isoleren en verder verduurzamen van panden. Naar verwachting leidt dit tot 2025 tot circa 3.800 extra banen.

Onderwijs, sociaal herstel en veiligheid
De komende jaren gaat er ook extra geld naar het voorkomen van achterstanden in het onderwijs en sociaal herstel, waaronder schuldhulpverlening, armoedebeleid, en het wegwerken van tekorten van zorg en jeugdzorg. We investeren verder in jongerenwerk, breiden de handhaving uit en investeren in de aanpak van de Binnenstad en Zuid-Oost.  

Sport, kunst en vermaak
Amsterdam kan niet zonder goede sportvoorzieningen, kunst en vermaak. De investeringen in de sportinfrastructuur zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een gezonde stad. Daarom investeren we in (top)sporthallen in Zuidoost (Nieuwe Kern), de Jaap Edenbaan en de verbouwing van het De Mirandabad. Ook trekken we geld uit voor de vervanging van de Sporthallen Zuid. Daarnaast worden het Amsterdam Museum en het historisch aquarium van Artis gerenoveerd.

Meer middelen voor onder andere kunst en cultuur
In aanloop naar het vaststellen van de begroting heeft de coalitie nog ruimte gevonden om kunst en cultuur te blijven steunen. Zo kunnen vestigingen van de OBA open blijven, komt er geld voor broedplaatsen, het Verzetsmuseum, het Mediafonds,  Museum het Schip, het Amsterdamse Bostheater en VOLT. Ook gaan extra middelen naar voedselhulp in Coronatijd en de Refugee Company.

Solide begroting
Gemeenten kunnen niet, zoals het Rijk, de schulden op laten lopen. Om de meerjarenbegroting sluitend te maken wordt er flink gesneden in het eigen ambtelijk apparaat, wordt commercieel vastgoed verkocht en worden de uitgaven verlaagd voor bijvoorbeeld de opvang van ongedocumenteerden.

Voor een volledig overzicht klik hier.