Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 november 2018

Begroting van 2019 aangenomen

De begroting voor 2019 is aangenomen! Financieel staat de stad er goed voor. En hoewel er uitdagingen aankomen voor de voorjaarsnota, ziet D66 Amsterdam deze met vertrouwen tegemoet. Naast de begroting is er ook een groot aantal moties aangenomen die de stad en het leven voor de bewoners weer een stukje mooier moeten maken. D66-raadslid Paul Guldemond: “Ik ben heel blij dat we de ambities uit het coalitieakkoord overeind hebben gehouden, terwijl er fikse kortingen van het Rijk en tegenvallers uit de Algemene Uitkering onze kant op kwamen. “ 

Aardgasvrij
In deze begroting zijn de ambities uit het coalitieakkoord verder uitgewerkt in financiële kaders. Paul Guldemond lichtte in zijn bijdrage eruit hoe Amsterdam, mede dankzij deze begroting nog meer een, een inclusieve, duurzame, open en internationale veilige stad kan worden. Onder andere door wijken aardgas vrij te maken en verder in te zetten op jongerenwerk en onderwijs. Guldemond: “Ik ben erg blij dat het financiële plaatje bij onze ambities verder is uitgewerkt en dat we ook echt de middelen kunnen inzetten om Amsterdam weer een stukje mooier en beter te maken.”

Moties
Naast de financiële beschouwingen heeft de fractie meerdere moties ingediend bij de begroting van 2019. Zo heeft Jan-Bert Vroege het stadsbestuur opgeroepen om maatregelen te nemen tegen ‘all you can drink’ tours op het water en de reclame die rederijen maken rondom openbare steigers. In het kader van de woningnood heeft Alexander Hammelburg heeft gevraagd om te laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van tijdelijke woningbouw op het water. En Paul Guldemond heeft het stadsbestuur gevraagd om te onderzoeken of in de toekomst digitale betalingen aan de gemeente via bijvoorbeeld QR-codes en Tikkie kunnen verlopen. Guldemond: “De betalingsmogelijkheden digitaliseren in rap tempo en de gemeente moet meebewegen. Ik ben daarom blij dat mijn motie is aangenomen!”