Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 april 2021

Behoud toegankelijkheid openbare weg

In de openbare ruimte bewegen is voor mensen met een visuele of fysieke beperking soms lastig. Zeker als er veel gewerkt wordt aan de weg en looproutes veranderen. Het voorstel van D66 om expliciet aandacht te vragen voor deze groep tijdens werkzaamheden in de publieke ruimte is met een meerderheid aangenomen in de gemeenteraad. Raadslid Jan-Bert Vroege: ‘‘Het is altijd al lastig voor mensen met een beperking om zich een weg te banen door Amsterdam. Voor hen is het extra belangrijk dat er tijdens werkzaamheden toegankelijke looproutes zijn.’’

Toegankelijkheid voor iedereen
Raadslid Vroege vindt het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot de openbare ruimte en voorzieningen. Ongeacht je leeftijd of een eventuele beperking, dat is een inclusieve stad. D66 heeft hier herhaaldelijk aandacht voor gevraagd in de raad. Kijk eens naar enkele voorstellen in, 2016, 2017 en nog eens 2017, 2019 en 2020. Vroege: ‘‘We willen Amsterdam een inclusieve stad houden waar ook tijdens werkzaamheden aandacht is voor mensen die wat minder makkelijk zich voortbewegen door onze straten.’’

Voorstel waarborging toegankelijkheid
D66 heeft samen met GroenLinks een voorstel ingediend om de toegankelijkheid van de openbare ruimte en voorzieningen te waarborgen voor mensen met een beperking. Een stad als Amsterdam is constant in beweging en als er werkzaamheden zijn in de openbare ruimte dan veranderen de looproutes soms dagelijks en lang niet altijd even makkelijk begaanbaar. Bij de nieuw vastgestelde verordening op werken in de openbare ruimte heeft een meerderheid van de raad voor gestemd om de expliciet aandacht te besteden aan de toegankelijkheid voor mensen met een fysieke of visuele beperking. ‘We zijn blij dat het voorstel is aangenomen. De wethouder zal er op toezien dat de toegankelijkheid bij werkzaamheden gewaarborgd wordt en daarbij expliciet aandacht is voor mensen met een beperking. Daarmee blijft Amsterdam een inclusieve stad waar ook mensen met een beperking zich vrij kunnen bewegen.’ Aldus Vroege.

Klik voor het voorstel hier.