Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 juli 2021

Bestrijd racisme en discriminatie in de zorg

D66, GroenLinks, PvdA, DENK, ChristenUnie en BIJ1 willen dat de gemeente een actieve rol aanneemt in het bestrijden van racisme en discriminatie in de zorg. Aan de hand van concrete voorstellen moet racisme ten aanzien van zorggebruikers en zorgverleners in Amsterdam aangepakt worden. ‘Nog te vaak worden zorgmedewerkers op de werkvloer gediscrimineerd. Ook zijn afkomst, kleur, culturele verschillen of taalbarrières bij patiënten nog vaak de oorzaak van minder goede zorg. Dit voorstel roept het stadsbestuur op een actieve rol aan te nemen in de bestrijding van racisme en discriminatie in de zorg’ aldus bovenstaande partijen.

Bestrijd racisme ten aanzien van zorggebruikers
Enerzijds kunnen patiënten te maken krijgen met racistische medische opvattingen of denkbeelden en anderzijds zijn er medewerkers in de zorg die te maken krijgen met bewuste of onbewuste discriminerende opmerkingen en gedrag. Het is schrijnend dat patiënten soms, vanwege racistische vooroordelen, verkeerde diagnoses krijgen. Ook spelen taalbarrières een rol in het stellen van verkeerde diagnoses. Zo worden patiënten met een migratieachtergrond niet altijd goed begrepen en functioneren informele tolken (vaak familie) niet altijd neutraal en ervaren zij soms emotionele druk. De initiatiefnemers van dit voorstel pleiten daarom  voor het inzetten van professionele tolken en het trainen van zorgpersoneel in cultuursensitieve zorg en het voeren van actief antiracisme- en discriminatiebeleid waarin patiënten concrete processen kunnen doorlopen om hun ervaring te melden en gehoord te krijgen.

Bestrijd racisme ten aanzien van zorgverleners
Naast patiënten zijn er ook medewerkers in de zorg die te maken krijgen met bewuste of onbewuste discriminerende opmerkingen en gedrag. Zorgprofessionals kunnen te maken krijgen met ogenschijnlijk minder discriminerende opmerkingen zoals ‘’wat spreek jij goed Nederlands’’ of ‘’Heb je wel gestudeerd voor dit werk?’’, maar ook met denigrerende racistische opmerkingen als ‘’hey zwartje, ga ‘ns koffie halen’’. Racistische of discriminerende opmerkingen kunnen van patiënten komen, maar ook van collega’s. Bovenstaande partijen stellen onder meer voor om met zorginstellingen, zorggebruikers en zorgprofessionals richtlijnen op te stellen met betrekking tot het omgaan met discriminatie en racisme op de werkvloer. Daar moet een sanctiemechanisme in meegenomen worden. Tevens kan meer diversiteit onder zorgpersoneel een mogelijke oplossing op dit probleem zijn. Nauw contact met personen buiten de eigen groep is het effectiefst om vooroordelen en discriminatie tegen te gaan.

Actieve rol gemeente Amsterdam         
De gemeente moet discriminatie en racisme in de zorg agenderen om bewustwording te creëren, te voorkomen en te bestrijden met concrete instrumenten en onderzoeken om de zorg steeds inclusiever te maken. De gemeente is zelf geen zorgorganisatie maar heeft wel de plicht en de mogelijkheid om hier een actieve rol in aan te nemen. De initiatiefnemers roepen de gemeente onder andere op om met zorginstellingen, zorggebruikers en zorgprofessionals richtlijnen op te stellen met betrekking tot het omgaan met discriminatie en racisme op de werkvloer. In aanbestedingstrajecten aandacht te besteden aan cultuursensitieve zorg, publiekscampagnes op te zetten, te lobbyen bij het rijk voor professionele tolken. In gesprek te gaan met zorginstellingen om een divers personeelsbestand in de hele organisatie te realiseren. En de optie te geven de zorginstelling vrijwillig te laten auditten op inclusie. Met deze en nog meer concrete voorstellen willen de initiatiefnemers racisme en discriminatie in de zorg bestrijden en daarmee een belangrijke oorzaak voor gezondheidsverschillen in de samenleving wegnemen.

Wil je het hele voorstel lezen? Klik dan hier.