Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 oktober 2019

Betrek Amsterdammers bij bepalende besluiten

Een envelop van de gemeente ligt op de deurmat. Maar dit keer geen rekening of bericht over de tijdelijke afsluiting van uw straat, nee het is een uitnodiging om mee te praten over de nieuwe brug over het IJ! Als het aan Jan-Bert Vroege ligt krijgen willekeurige Amsterdammers in de toekomst veel vaker de kans om mee te praten over belangrijke besluiten in de stad. Vroege: “Ik wil Amsterdammers graag horen over ingrijpende en bepalende besluiten voor de stad. De stem van de Amsterdammer hoort een grote rol te spelen, maar horen we nu nog te weinig. Dit initiatief moet daar verandering in brengen.”

Burgerforum
De manier waarop Vroege Amsterdammers aan het woord wil laten is het burgerforum. Het burgerforum komt uit de Democratie van Nu, een D66-resolutie van vijftien voorstellen om de Nederlandse democratie te versterken en verbreden. Er zijn verschillende manieren waarop een burgerforum georganiseerd kan worden, maar samenvattend komt het hierop neer. Na een handtekeningenactie om te spreken over een bepaald onderwerp besluit de gemeenteraad om een burgerforum te organiseren. Amsterdammers worden dan op willekeurige basis uitgenodigd om een aantal keer samen te komen om te praten en de raad te adviseren over een bepalend besluit voor de stad. Vroege: “Het uitnodigen van willekeurige Amsterdammers zorgt ervoor dat we hopelijk elke stem en visie op een bepaald onderwerp meenemen. Iedere stem wordt gehoord en zo kan de gemeenteraad een nog beter besluit nemen.”

Experts
De Amsterdammers die samenkomen krijgen tijd en ruimte om advies en informatie in te winnen van experts over het onderwerp. Op basis van onder andere die experts kunnen zij dan een weloverwogen advies uitbrengen aan de gemeenteraad. Het burgerforum is in Ierland al een keer succesvol uitgevoerd. Voorafgaand aan een referendum over de abortuswet heeft een groep willekeurige Ieren de kans gekregen om hun onderbouwde advies te geven over de abortuswet. In het verlengde van dat advies stemde Ierland voor het schrappen van de abortuswet. Vroege: “Het blijven innoveren in de democratie zie ik als mijn plicht als democraat. Het zou toch geweldig zijn om meer dan alleen de politieke meningen te horen over bepalende besluiten over Amsterdam.”