Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 juli 2019

Bezuiniging mantelzorg geschrapt

Coalitiepartijen SP, GroenLinks, D66 en PvdA schrappen de bezuiniging op mantelzorg voor 2019. Hiertoe dienen de partijen een wijzigingsvoorstel in tijdens de behandeling van de voorjaarsnota.

Het Rijk bezuinigt hard op het budget dat gemeentes krijgen voor het uitvoeren van hun taken. Zo krijgt Amsterdam komende jaren honderden miljoenen minder uit het gemeentefonds. Daarnaast heeft het kabinet Rutte III besloten voor honderden miljoenen te bezuinigen op het budget dat gemeentes krijgen om jeugdzorgtaken uit te voeren.

Het stadsbestuur heeft deze bezuinigingen voor het overgrote deel kunnen opvangen, zodat de meest kwetsbare Amsterdammers zo veel mogelijk worden ontzien. Desalniettemin zag het stadsbestuur zich genoodzaakt om te bezuinigen op de mantelzorg.

Op voorspraak van SP, GroenLinks, D66 en PvdA is deze bezuiniging voor 2019 teruggedraaid. De bezuiniging voor 2020 wordt verlaagd.

SP-raadslid Erik Flentge: “Ik ben blij dat we de bezuinigingen voor 2019 van tafel hebben gekregen. Maar dat is wat ons betreft slechts het begin. De SP zal zich in blijven zetten om de gehele bezuiniging, voor 2020 en verder, van tafel te krijgen. Daarbij vindt de SP echter dat ook het Rijk haar verantwoordelijkheid moet nemen. Het gaat goed met de economie, het geld klotst tegen de plinten. Laat dat geld terecht komen bij hen die dat het meeste nodig hebben. ”

GroenLinks-raadslid Lene Grooten: “Wij staan pal achter mantelzorgers, omdat zij dag in dag uit die dingen doen voor de mensen om hen heen, die het verschil maken. Wij waarderen dat enorm en wilden daarom deze bezuiniging van tafel halen.”

Yassmine El Ksaihi (D66): “Wij hebben de afgelopen tijd veel organisaties gesproken en we zijn blij dat we voor nu gehoor kunnen geven aan hun terechte zorgen en de beoogde bezuinigingen verzachten.”

Nenita La Rose, PvdA-raadslid: “De mate waarin wij bereid zijn om voor elkaar te zorgen, laat zien hoe solidair en saamhorig wij als samenleving zijn. Daarom ben ik heel blij dat we als coalitie de geplande bezuiniging op de mantelzorgers dit jaar hebben kunnen afwenden. In de toekomst zullen we hier ook alle hulp vanuit Den Haag kunnen gebruiken.