Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 juli 2020

Bied taalontwikkeling aan bij gastouderopvang

Kinderen die een (taal)achterstand hebben als zij starten op de basisschool, halen die niet snel in en hebben er vaak lang last van. Daarom bestaat er de voorschool, waar kinderen taallessen krijgen zodat jonge Amsterdammers zonder achterstand aan groep 3 beginnen. De gemeente bereikt 75% van de kinderen met een risico op een taalachterstand, maar de laatste 25% weet zij niet te bereiken. Een manier waarop de gemeente een deel van deze ‘doelgroepkinderen’ toch kan bereiken is door gastouders te betrekken bij het tegengaan van taalachterstanden. Raadslid Daniëlle de Jager heeft daarom een voorstel geschreven dat de positie van gastouders onder de aandacht brengt. De Jager: “Goed Nederlands leren op jonge leeftijd is cruciaal voor je gehele (school)loopbaan en verdere leven. Maar dat gaat lastig als je het vanuit huis niet meekrijgt. Gastouders kunnen daarbij helpen, geef hun die mogelijkheid.”

Vragen
Op dit moment is er weinig zicht op de groep peuters die gebruikmaakt van gastouderopvang in Amsterdam. Onbekend is ook hoeveel van de doelgroepkinderen die nu niet worden bereikt naar gastouders gaan. Het voorstel van De Jager vraagt daarom eerst om een onderzoek naar zowel de gastouderbranche als het aantal doelgroepkinderen dat daar opgevangen wordt. De Jager: “Het liefst zou ik morgen van start gaan met een programma om alle doelgroepkinderen te bereiken, maar we hebben meer informatie nodig om beleid op te baseren. Hopelijk kan de gemeente daarna snel aan de slag.”

Succesvolle pilot in Den Haag
De gemeente Den Haag heeft met succes een pilot uitgevoerd die gastouders betrekt bij de taalachterstanden van kinderen die zij opvangen. Via die pilot start dit jaar de derde groep gastouders met een training in voorschoolse educatie.  De Jager: “Het succes van Den Haag laat zien dat het mogelijk is om via de gastouderbranche meer doelgroepkinderen te bereiken. We zijn het aan de jeugd van Amsterdamse verplicht. Hoe jonger ontwikkelingsachterstanden worden aangepakt, hoe meer de vroege verschillen ongedaan worden gemaakt en hoe beter de latere leerprestaties zijn. Dat draagt bij aan gelijke kansen.”