Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 april 2020

Bijdrage Reinier van Dantzig commissie ZJS/AZ

Het stof van de quarantainemaatregelen begint langzaam neer te dalen in de stad. De stad zet zich schrap voor wat komen gaat en de regels worden over het algemeen goed nageleefd.

Er wordt keihard gewerkt, door veel Amsterdammers, maar ik wil een speciaal compliment maken aan het college.

Er is oog voor alle Amsterdammers: ons zorgpersoneel, onderwijzers, ondernemers, de culturele sector, werknemers met een flexibel contract, zelfstandigen. Met ongekende snelheid proberen we er voor hen allemaal te zijn Ik ben daar trots op.

Een speciaal compliment wil ik maken aan onze burgemeester. Ik vind dat zij excelleert in deze crisis. Schouder aan schouder optrekkend met het kabinet probeert zij de Amsterdamse belangen zo veel mogelijk in het oog te houden. De angst van velen wordt niet gevoed, er worden geen loze law and order kreten geuit, maar een spreekwoordelijke arm om Amsterdammers geslagen met de boodschap: ’samen komen we hier doorheen, het bestuur werkt dag en nacht voor u’

Er gaat dus veel goed, iets om trots op te zijn.

 

Maar er zijn ook knelpunten:

En ik wil beginnen in dat kader iets te zeggen over de sociale cohesie in onze stad. Die wordt zwaar aangetast. En dat gaat ongetwijfeld voor veel sociale ellende zorgen. Denk aan extra huiselijk geweld, eenzaamheid, depressies.

Voorzitter, werken we aan een beeld welke enorm sociaal gat deze crisis slaat in de stad?  

Voorzitter, ondanks de geweldig snelle acties van de gemeente t.a.v. tozo – ik hoor dat mensen nu al geld hebben ontvangen – doet D66 nog de volgende suggesties voor Amsterdammers die onzeker zijn over hun inkomen:

– Veel zzp’ers en kleine ondernemers hebben vragen of vallen tussen wal en schip zonder duidelijke branchevereniging om op terug te vallen. Wil het college overwegen om binnen de gemeente of bij de ombudsman iemand aan te stellen die zzp’ers en kleine ondernemers kan ondersteunen?

– Ik krijg berichten van mensen die als flexwerker nu even makkelijk aan de kant worden gezet. Terwijl er zoveel steun beschikbaar is om dat anders op te lossen. Ik roep werkgevers op fatsoenlijk met hun personeel om te gaan. Als u niet wilt luisteren naar een politicus neem dan van mij als ondernemer aan: “we moeten het samen doen” betekent dat je er bent voor iedereen in de zaak. Ook als je het zelf even moeilijk hebt. En voorzitter, voor Amsterdammers met een werkgever die daar toch lak aan hebben: is het college bereid een pagina op de site in te richten waar flexwerkers overzichtelijk hun rechten kunnen terugvinden?

Voorzitter, ook bij de culturele sector zien we knelpunten.

– Blijven we uitvoerders cultuureducatie betalen? Dat zijn immers veel Zzp’ers.

– Hoe gaan we om met kunstenaars in broedplaatsen?

– Zijn er grote culturele instellingen die hebben aangegeven reeds in de acute financiële problemen te zijn beland?

Over sportverenigingen en ondernemers die worden geraakt omdat zij afhankelijk zijn van de openbare ruimte vragen wij ons af:

– Evenementenorganisatoren die leges hebben betaald voor een evenement dat niet door kan gaan kunnen hun evenement op een ander moment houden en hoeven daarvoor niet opnieuw leges te betalen. Dat is verstandig. Maar wat doen we met evenementen die evident niet op een ander moment alsnog kunnen worden gehouden (bijvoorbeeld omdat ze zouden worden georganiseerd i.h.k.v. Konings- of Bevrijdingsdag)? En evenementen de wel kunnen verplaatsen zullen moeten worden gehouden in een kortere periode. Ons evenementenbeleid staat een piek in evenementen niet overal zomaar toe. Hoe gaan we om met evenementenorganisatoren die als gevolg van ons evenementenbeleid geen anders moment hebben om hun evenement te organiseren?

– De tarieven van sportverenigingen zouden dit jaar sinds hele lange tijd net een keer gaan stijgen. Ondanks dat we vergeleken met de rest van het land al jaren erg laag is komt deze verhoging nu wel erg ongelegen. Is het college bereid de verhoging dit jaar niet door te voeren, en dit eventueel uit het noodfonds te dekken?

– Het kabinet heeft aangegeven dat we ons klaar moeten maken voor een anderhalvemetersamenleving. Bereiden we ons hierop voor als gemeente, bijvoorbeeld door na te gaan of ondernemingen die (deels) activiteiten verrichten in de openbare ruimte, hiervoor de ruimte te bieden die nodig is door te kunnen gaan?

Tot slot voorzitter, een aantal losse vragen en suggesties die ik omwille van de tijd en rap tempo aan u voorleg.

– Heeft de gemeente in beeld welke uitgave bevroren worden omdat ze relevantie verliezen of op een ander beleidsterrein beter van nut kunnen zijn?

– Duitsland zijn grote ic-capaciteit is mede te danken aan veel personeel uit Oost-Europa. Het college schrijft dat bouwpartijen aangeven dat personeel uit bijvoorbeeld Midden-Europese landen teruggekeerd is naar huis. Ongetwijfeld bevinden zich onder veel uitvoerders van cruciale beroepen mensen die afhankelijk zijn van tijdelijke onderkomens als pensions. Is het college bereid zich in te spannen om deze cruciale mensen voor onze samenleving bij te staan om in Amsterdam hun functies te kunnen blijven uitoefenen?

– Er is een tekort aan laptops – ook na de aanschaf hiervan door de gemeente – voor kinderen die online onderwijs moeten volgen maar zelf geen device hebben. Is het college bereid een oproep te doen aan bedrijven om stilstaande laptops uit te lenen aan kinderen?

Om nu nog je verblijfsvergunning te verlengen binnen de verlooptermijn is een enorm tekort aan mogelijke afspraken en kunnen bewoners van Amsterdam niet meer terecht bij stadsloket in Amsterdam. Wij krijgen te horen dat mensen moeten uitwijken naar Den Bosch en daar om 9 uur verschijnen. Kunnen we voorkomen dat mensen genoodzaakt zijn voor hun verblijfsvergunning (in spitstijd) naar andere steden te moeten afreizen?

 

Voorzitter ik wil graag afsluiten met compliment aan iedereen die deze crisis raakt: zorgmedewerkers, vrijwilligers, geraakte ondernemers en werknemers, politie en handhaving, de artiest en de vakkenvuller.

Houd moed, blijf sterk, we gaan dit overwinnen