Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 januari 2011

Brede steun verruiming openingstijden Amsterdam

Nog voor de zomer start de gemeente Amsterdam een proef met een verruiming van openingstijden voor de horeca in het centrum van de stad. Een meerderheid in de gemeenteraad sprak zich hiervoor gisteren uit tijdens de behandeling van het voorstel van D66 en de Partij voor de Dieren (PvdD) om de openingstijden in de hele stad te verruimen. In april komt burgemeester Van der Laan (PVDA) met een voorstel.

Tijdens de behandeling van het voorstel Topstad bij Nacht kwamen meerdere Amsterdammers inspreken. Nachtburgemeester Isis van der Wel (DJ Isis) pleitte voor meer flexibiliteit en vrijheid in de nacht. Met als basis eigen verantwoordelijkheid naast bestuurlijk maatwerk. Buurtbewoners van drukke uitgaansgebieden gaven aan zich zorgen te maken over een vergroting van de overlast, maar waren niet per se tegen een vorm van flexibilisering van openingstijden.

D66 en de PvdD kregen uit naam van Nelly Frijda de volledige steun van Red Amsterdam voor het voorstel. De andere partijen in de raad toonden zich voorstander van een proef, of pilot in stadsdeel centrum. De VVD, normaal vóór een volledige vrijgave van alle openingstijden zag zich gebonden door gemaakte afspraken binnen de coalitie. Het CDA gaf aan voorkeur te hebben voor een convenant die horecaondernemers zouden moeten ondertekenen willen zij mee doen aan een proef. Fractievoorzitter Frank de Wolf van de PVDA had de meeste reserves bij het voorstel. Volgens de Wolf leidt een langere openingstijd automatisch tot meer geweld en overlast. Ook hij toonde zich echter bereid een pilot toe te staan, zij het met veel strenge regels.

“ Een pilot in stadsdeel centrum is een eerste begin voor een nieuwe richting van Amsterdam voor een bruisend nachtleven met ruimte voor maatwerk “, aldus D66-raadslid Jan Paternotte.  ”