Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 22 februari 2011

Breed draagvlak in gemeenteraad voor stadsgezinnen

Gezinnen die bewust kiezen voor de stad krijgen steeds meer aandacht in de Amsterdamse gemeenteraad. In de afgelopen raadsvergadering werden twee voorstellen aangenomen ten behoeve van gezinnen in de stad. D66, de partij die dit thema al langer op de agenda zet, is verheugd met deze ontwikkeling.

Vroeger trokken veel gezinnen zodra zij zich dat konden veroorloven de stad uit. Hierdoor bleven eigenlijk met name de rijke gezinnen of juist gezinnen met lagere inkomens in de stad wonen. De laatste tien jaar is dit veranderd. Juist ook middeninkomens willen blijven, ook als er kinderen komen. En zij kiezen bovendien voor een “stedelijke omgeving”, in het centrum en vooral de wijken daaromheen. Stadsgezinnen zijn gezinnen met kinderen die bewust kiezen om in de stad te blijven, maar tegen verschillende problemen aanlopen, bijvoorbeeld op de woningmarkt en wat betreft de openbare ruimte.

Deze stadsgezinnen nemen veelal genoegen met een kleinere woning als daar tegenover staat dat ze gebruik kunnen blijven maken van alles wat de stad hen te bieden heeft: een groot en gevarieerd aanbod van winkels, restaurants, cafés, scholen et cetera. Daarnaast heeft deze groep behoefte aan een goede buitenruimte met brede stoepen, speelpleintjes en voldoende groen.

D66 Amsterdam is al een tijd bezig om het thema stadsgezinnen op de politieke agenda te krijgen en is blij met het brede draagvlak in de gemeenteraad.

“Het is goed om te zien dat de gemeenteraad steeds meer oog heeft voor gezinnen die kiezen voor de stad. Binnenkort dienen wij een voorstel in om het voor deze groep makkelijker te maken. Voor onder andere grotere woningen door samenvoegen, meer eengezinsappartementen, meer speelplekken en meer brede stoepen. Ik ga ervan uit dat we op brede steun mogen rekenen voor dit voorstel” aldus Sebastiaan Capel, gemeenteraadslid voor D66.

Meer informatie over het raadswerk van Sebastiaan Capel vindt u op www.sebastiaancapel.nl