Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 november 2019

Coalitie: Rek regels op voor bouw middeldure huur

De gemeenteraad heeft een voorstel aangenomen van Alexander Hammelburg voor meer garantie en meer speelruimte voor de bouw van middeldure huurwoningen. Dit voorstel diende hij in samen met coalitiepartners (Groenlinks, PvdA,SP) en het CDA. Hammelburg: “Het blijft moeilijk om middenhuurwoningen te realiseren in Amsterdam terwijl we die juist keihard nodig hebben. We gaan nu snel kritisch kijken naar de huidige voorwaarden en regels voor bouwers en investeerders. Een versoepeling moet een slinger geven aan de bouw van middenhuurwoningen.”

Prestatieafspraken
Het voorstel om deze regels op te rekken volgt op de presentatie van de prestatieafspraken tussen de gemeente en de woningbouwcorporaties. Elke vier jaar worden door de gemeente en de woningcorporaties de doelstellingen en ambities op het gebied van betaalbaarheid, duurzaamheid en aantallen woningen opnieuw vastgesteld. De corporaties hebben aangegeven maar een klein deel van onze ambitie op middenhuur te realiseren. Hammelburg: “We hebben ook beleggers en ontwikkelaars keihard nodig om mensen met een middeninkomen in de stad te houden. Amsterdam mag niet alleen een stad van arm en rijk zijn.” Met dit voorstel willen we institutionele beleggers zoals verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen in staat stellen te bouwen voor Amsterdammers met een middeninkomen. Want die kunnen én willen bouwen in onze stad, maar dan hebben ze wel wat hulp nodig vanuit de gemeente.’’

Ambitie middeldure huur
D66 wil daarom dat een aantal voorwaarden die de gemeente stelt voor het bouwen van middenhuur onder de loep wordt genomen, onder andere het grondprijsbeleid en de voorwaarden die de gemeente stelt aan de huurstijging – die nu enkel inflatievolgend mag zijn. Ook het particuliere transformatiekader[1] en de eisen uit het Actieplan Middeldure Huur[2] dienen opnieuw tegen het licht gehouden te worden om de middenhuurimpuls aan te zwengelen. Hammelburg: “Als we niks veranderen, komen er te weinig woningen bij. We moeten kritisch kijken naar de regels, en waar mogelijk aanpassen. Woningen voor de middeninkomens zijn essentieel voor een leefbare stad, waar plek is voor iedereen.”