Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 november 2018

Coalitie + VVD: Maak wonen op water mogelijk

Het tekort aan woningen in Amsterdam is een bekend probleem. En ondanks de enorme ambitie van het college om 2000 studentenwoningen per jaar bij te bouwen is er een groot tekort aan studentenwoningen. In een poging om de grote woningnood onder studenten tegen te gaan dient D66-raadslid Alexander Hammelburg, samen met Groenlinks, SP, PvdA en VVD een voorstel in. Hij vraagt het college om te onderzoeken of er tijdelijke studentenhuisvesting op het water kan worden gebouwd. Alexander Hammelburg: “Het tekort aan studentenwoningen vraagt om creatieve oplossingen en woningen die snel gerealiseerd kunnen worden. Tijdelijke woningen bouwen gaat sneller dan definitief bouwen, de mogelijkheid om woningen op het water te bouwen moeten we dan ook goed onderzoeken.”

Studenten
Amsterdam heeft haast met de bouw van woningen. Studenten en de kennisinstellingen waaraan zij studeren zijn van essentieel belang voor de economische en sociale structuur van Amsterdam. Het zo snel en breed mogelijk aanpakken van het tekort hoort dan ook bovenaan het prioriteitenlijstje te staan. Groenlinks-raadslid Dorrit de Jong: “Het stadsbestuur werkt al keihard om het woningtekort tegen te gaan. Maar dit probleem is acuut. Het bouwen op het water zou een mooie tijdelijke oplossing kunnen zijn.”

Tekort
Het tekort aan studentenwoningen drijft inmiddels ook de prijs van woningen op. Een studentenwoning in Amsterdam kost inmiddels gemiddeld 571 euro. SP-raadslid Erik Flentge: “De huidige prijzen die betaald worden, rijzen echt de pan uit. Voor veel studenten is het een reden om niet uit huis te gaan en die beslissing zou nooit genomen moeten worden vanwege een geldkwestie.”

Camping
Aan het begin van dit studiejaar was wachten meer dan 400 (internationale-) UvA-studenten op een woning. Er, Omdat er in Amsterdam simpelweg geen plek was voor de studenten zijn daarom zelfs studenten in een vakantiepark geplaatst. PvdA-raadslid Sofyan Mbarki: “We weten al langer dat de situatie echt nijpend is. Daarom moeten we naar alle opties kijken om dit tekort zo snel mogelijk in te perken. De optie om te wonen op water te onderzoeken hoort daar zeker bij. ”

VVD-raadslid Hala Naoum Nehme sluit zich daarbij aan: “Ik pleit al langer voor het snel bijbouwen van woningen. Een lange wachtlijst van studenten schreeuwt om een grote ambitie en snelle oplevering van woningen. Als blijkt dat het mogelijk is de woningen op water te bouwen ben ik daarvoor.”