Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 27 mei 2018

Coalitie zet in op kansengelijkheid

Elk kind heeft recht op het beste onderwijs en een mooie toekomst. Ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. De nieuwe coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP is eensgezind over het bestrijden van ongelijkheid en het creëren van gelijke kansen voor alle Amsterdamse kinderen. Komende jaren zal de coalitie daarom vol inzetten op goed onderwijs, omdat de toekomst op het spel staat. D66 is blij met de extra middelen die worden ingezet voor het Amsterdamse onderwijs. Met 46 miljoen euro extra kunnen achterstanden worden ingehaald, kan het onderwijs toegankelijker worden voor alle kinderen en kunnen we flinke stappen zetten naar techniek en beroepsonderwijs van zeer hoge kwaliteit.

Gelijke kansen
De ontwikkeling van kinderen en het creëren van gelijke kansen begint al voor de basisschool. Het is daarom essentieel dat de voorschool toegankelijk en betaalbaar wordt voor iedereen. Daarnaast is het belangrijk dat scholen in de meest kwetsbare wijken goed ondersteund worden zodat kinderen op juist die scholen al hun talent goed kunnen ontwikkelen. Gelijke kansen betekent ook dat kinderen elkaar tegenkomen. We investeren daarom in brede brugklassen en ondersteunen ouderinitiatieven die segregatie tegengaan.

Lerarentekort
Het lerarentekort wat komende jaren oploopt kan goed onderwijs en kansengelijkheid in de weg zitten. We gaan daarom door met het investeren in de ontwikkeling van leraren door middel van de lerarenbeurzen en geven hen voorrang op sociale of- middenhuurwoningen. Op die manier moeten leraren voor het Amsterdamse onderwijs behouden blijven en kunnen nieuwe leraren makkelijker kiezen voor het lesgeven in Amsterdam.

Beroepsonderwijs en aansluiting arbeidsmarkt
Amsterdam kan niet zonder mbo’ers. Zij zijn de ruggengraat van de Amsterdamse economie. We willen daarom het techniekonderwijs verbeteren. Ook gaan we door met de succesvolle mbo-agenda waarmee we volop stages creëren, de aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren en uitval tegengaan. Voorzieningen voor mbo-studenten die dreigen uit te vallen worden uitgebreid.

Jongeren
We zetten flink in op jongerenwerk, met name in de buurten waar jongerenwerkers nu capaciteit te kort komen en daardoor jongeren met dringende problemen niet kunnen helpen. In buurten waar de meeste kinderen uit kwetsbare gezinnen wonen, zetten we extra in op naschoolse activiteiten op het gebied van educatie, sport en cultuur. Jongeren die verzeild raken of zijn geraakt in de criminaliteit bieden we perspectief, waarbij aandacht is voor die jongeren zelf en hun omgeving. Jongeren die toch een misstap (hebben) begaan schrijven we niet af, maar geven we een tweede kans. We hebben blijvend aandacht voor het oplossen van de belemmering voor een stage of een baan die kan ontstaan als gevolg van het niet verkrijgen van een VOG.