Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 april 2021

Coalitiepartijen Amsterdam willen dat burgers en experts meedenken over technologische vraagstukken in de stad

Door een nieuwe democratiseringsvorm met gelote burgers, een technologieparagraaf voor nieuw beleid en meer aandacht voor het gebruik van technologie hopen GroenLinks, PvdA, D66, en SP de digitale stad menselijker te maken. De partijen dienen een voorstel in dat deze mogelijkheden onderzoekt en de weg vrijmaakt voor meer grip op technologie in de stad.

De digitalisering van onze stad is een onomkeerbaar proces. Steeds meer diensten verlopen digitaal, slimme camera’s in de stad houden in de gaten of bepaalde voertuigen tegen de regels in milieuzones binnenrijden en binnenkort voorspellen data gedreven technologieën waar in Amsterdam nog parkeerruimte is. Al dit soort technologieën bieden grote kansen. Er kleven echter ook grote risico’s aan, vooral als persoonsgegevens betrokken zijn. Een schrijnend voorbeeld hiervan deed zich voor bij de Belastingdienst, die ouders met een tweede nationaliteit strenger controleerde dan andere burgers. 

Sturen als stad
Digitalisering is onomkeerbaar, maar niet oncontroleerbaar. De partijen willen dat deze digitalisering zich ontwikkelt volgens menselijke waarden en normen. Zo moet technologie onze vrijheid en autonomie vergroten, vrij zijn van discriminatie en voor alle betrokkenen transparant zijn. Datagedreven technologie mag de ongelijkheid in de samenleving niet vergroten. Sterker nog, technologie kan juist gebruikt worden om ongelijkheid te verkleinen. Onze menselijke waarden moeten de leiband leggen aan de technologie, niet andersom. Het Amsterdamse gemeentebestuur zet hier al goede stappen in door onder andere het publiceren van een algoritmeregister dat bijhoudt welke algoritmen betrokken zijn in besluitvorming die Amsterdammers raakt.

Met het ingediende voorstel vragen GroenLinks, D66, PvdA en SP aan het college om een onderzoek te starten naar de verschillende manieren waarop menselijke waarden beter verankerd kunnen worden in alle domeinen van gemeentelijk beleid: van mobiliteit tot onderwijs, en van veiligheid tot wonen. Ze dragen daarbij verschillende opties voor, zoals een verplichte technologieparagraaf bij nieuw beleid of een Databond – een vaste groep experts en een wisselende groep gelote burgers en gemeentelijke medewerkers.

Gelote burgers en experts
De Databond heeft als taak om de menselijke en publieke waarden te waarborgen in elk project waar technologie gebruikt wordt en om technologisch burgerschap te stimuleren. De deelname van burgers en medewerkers zorgt voor technologisch bewustzijn, meer vertrouwen en acceptatie van nieuwe technologieën en een bredere blik op technologie.

Elisabeth IJmker (raadslid GroenLinks): “Technologie is niet neutraal en raakt ons allemaal. Het is daarom belangrijk dat we vaker het debat voeren over de maatschappelijke en sociale impact van data en digitalisering op Amsterdammers. Dit voorstel helpt om technologie beter op de agenda te krijgen. Onze menselijke waarden moeten de leiband leggen aan de technologie, niet andersom.”

Tom Leenders  (duoraadslid PvdA): Dit initiatiefvoorstel is een volgende stap in volwassenheid op weg naar een digitale stad die bijdraagt aan spreiding van kennis, macht en inkomen en niet omgekeerd. In Amsterdam zijn we afhankelijk van technologie. Het is van groot belang dat de politiek het been bij trekt daar een groter bewustzijn van heeft. De PvdA bepleit dat al langer. Er liggen geweldige kansen om uitdagingen van deze tijd op een nieuwe manier, met data en tech aan te pakken. Daarnaast zijn serieuze risico’s te lang onderbelicht geweest. 

Marijn Bosman (raadslid D66): ‘‘Dit voorstel is een goede stap voor Amsterdam om digitalisering inzichtelijker en controleerbaarder te maken. Er zitten in digitalisering vaak politieke afwegingen die nu nog niet altijd helder zijn. Met dit voorstel kan de gemeenteraad haar controlerende taak beter uitvoeren en worden bewoners van Amsterdam beter betrokken bij de uitdagingen en kansen die technologische ontwikkelingen ons bieden.’’

Tiers Bakker (raadslid SP): “Digitalisering neemt een steeds grotere vlucht. Het is belangrijk dat Amsterdam baas blijft over eigen data en niet wordt uitgeleverd aan de Techgiganten.”