Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 juli 2020

Coronamaatregelen – Samen uit de crisis

Op 12 maart 2020 werd voor heel Nederland de intelligente lockdown afgekondigd. Het werd stil in de straten van Amsterdam. Amsterdammers bleven binnen en de toeristen bleven weg, de samenleving veranderde radicaal door alle maatregelen, met grote gevolgen voor alle aspecten van het leven. Amsterdammers werden verschillend en onevenredig geraakt door het coronavirus. Om zo goed mogelijk de crisis te doorstaan zijn er daarom verschillende maatregelen genomen, in samenspraak tussen het college en de gemeenteraadsfracties.

 • Ondernemers betalen geen reclamebelasting
  Veel cafés in Amsterdam hebben tijdens de lockdown hun deuren en terrassen moeten sluiten en ook nu is nog lang niet elke horecagelegenheid weer open. Het valt niet in te schatten hoe lang deze situatie nog zal aanhouden. Amsterdam wil ondernemers niet belasten voor een terras waar gasten geen gebruik van maken en ondernemers dus geen profijt van hebben.
 • Sporten in het park of op een veld is toegankelijk voor iedereen
  De sportclubs hebben hun trainingen voor jonge Amsterdammers opengesteld voor iedereen. Ook als je geen lid bent van een club mag je dus meedoen met de voetbaltrainingen van een club in jouw buurt. Zo kan ieder kind, na maanden thuis hebben te hebben gezeten, weer sporten in de buurt.
 • We werken aan de binnenstad, vóór Amsterdammers
  De binnenstad was uitgestorven tijdens de lockdown. Juist op die plekken waar het normaal krioelde van de mensen, bleven de straten leeg. Duidelijk werd dat de nadruk te veel lag op de bezoekerseconomie, daarom kwam D66 Amsterdam met een plan om de binnenstad te herstarten. 
 • Er gaat 17 miljoen euro extra naar Kunst en Cultuur
  Mede door aandringen van D66 is heeft de cultuursector extra steun ontvangen vanuit het Noodfonds. Met de extra subsidie wil de gemeente voorkomen dat cruciale culturele instellingen de deuren moeten sluiten vanwege de coronamaatregelen.
  Daarnaast heeft burgemeester Halsema aangekondigd verschuldigde leges kwijt te schelden voor evenementenorganisatoren, reeds ontvangen subsidie te mogen gebruiken voor gemaakte kosten en is er een versnelde vergunnigsprocedure ingesteld voor evenementen.
 • Er gaat vijf miljoen euro extra naar sportverenigingen in Amsterdam
  Ook sportclubs moesten hun deuren sluiten en kwamen in financieel zwaar weer. De gemeente trok daarom 5 miljoen euro uit om de Amsterdamse sportsector tijdens de coronacrisis te steunen. Daarbij werden ook de huren kwijtgscholden voor de maanden maart, april en mei.
 • Vragen aandacht voor de positie zzp’ers in de stad
  Amsterdam kent maar liefst tachtigduizend (!) zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Deze arbeidskrachten werkten voornamelijk in de horeca, kunst- en cultuursector of de taxibranche. Sectoren die helemaal plat kwamen te liggen tijdens de coronacrisis. Daarom kwam D66 met een noodplan voor zzp’ers. 
 • Zesduizend laptops voor thuisonderwijs
  De lockdown gold ook voor het onderwijs. Bijna drie maanden lang bleven klaslokalen leeg en waren kinderen aangewezen op laptops en een videoverbinding met hun leraar. Maar lang niet alle kinderen in Amsterdam hebben die voorzieningen thuis. Daarom greep het college in door zesduizend laptops aan te schaffen en die te verdelen onder leerlingen die thuis anders verstoken waren van onderwijs.
 • Horeca krijgt extra ruimte voor terrasuitbreiding
  Nadat de lockdown gedeeltelijk werd opgeheven, mochten ook de terrassen weer open. Maar de anderhalvemeter regel geldt nog steeds. Daarom mag de horeca in Amsterdam tijdelijk extra gebruik maken van de openbare ruimte, daar waar mogelijk. Door slim met de ruimte van parkeerplekken, pleinen en stoepen om te springen kunnen ondernemers het beste maken van een ongelooflijk moeilijke situatie.