Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 februari 2011

D-café Jeugdzorg Anders 17 februari

Op 17 februari organiseert D66 Amsterdam een politiek café over Jeugdzorg Anders met o.a. Pia Dijkstra, Tweede Kamerlid D66, Jacob Jan Feenstra, oud directeur Bureau Jeugdzorg en José Manshanden, directeur DMO gemeente Utrecht.

Aanleiding is dat in de toekomst taken van de Jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten worden gedecentraliseerd. De vraag is of gemeenten deze taak aankunnen en wat gemeenten er mee opschieten als het ook een bezuiniging is.

Sprekers en publiek zullen discussiëren over o.a. de stelling:
“Gemeenten hebben de taak de Centra voor Jeugd en Gezin volledig te implementeren. Er moeten harde afspraken gemaakt worden met alle betrokken partijen in het onderwijs, de jeugdzorg en de reclassering over geïntegreerd samenwerken en de regierol die het CJG hierin neemt. Daar zullen in de proeftuin extra middelen moeten worden vrijgemaakt door de gemeente Amsterdam, anders is het project op voorhand gedoemd te mislukken.”

Aan het eind van de avond zal Pia Dijkstra aangeven wat we verder kunnen verwachten van D66. Gaat D66 de uitdaging aan om Onderwijs te verbinden met Jeugdbeleid en Zorg. Kan D66 een resolutie voorbereiden
op het congres en hiermee vooruitlopen op de toekomstige discussies?

Wees welkom bij dit D-café op donderdag 17 februari 2011 vanaf 20:00 uur. Café P96 Prinsengracht 96, Amsterdam.