Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 december 2021

D66 Amsterdam presenteert woonprogramma 2022-2026!     

D66 Amsterdam presenteert donderdag haar woonprogramma 2022-2026! Het resultaat van tientallen gesprekken, gevoerd met bewoners, woningzoekenden, experts en betrokken organisaties zoals woningcorporaties, ontwikkelaars en beleggers. Hiermee wil D66 Amsterdam de wooncrisis te lijf gaan! Lijsttrekker Reinier van Dantzig: ‘‘Om de wooncrisis aan te pakken moeten we inzetten op bouwen, reguleren en doorstromen. Want alleen die combinatie zorgt voor meer betaalbare huizen voor starters en gezinnen met een middeninkomen en dat is absolute topprioriteit’

Sneller Bouwen
Lijsttrekker van Dantzig: “Amsterdam is voor leraren, politieagenten en zorgpersoneel te duur geworden. We moeten ons vol inzetten op het middensegment om ook voor hen een plek in Amsterdam te hebben.” Hieronder enkele highlights uit ons programma: 

  • We bouwen tenminste 9000 woningen per jaar zodat we meer koopwoningen bouwen en uit de grondopbrengsten daarvan meer middenhuur kunnen financieren. We maken met iedereen die wil bouwen – pensioenfondsen, ontwikkelaars, corporaties – harde prestatieafspraken over bouwaantallen, betaalbaarheid en duurzaamheid. 
  • We zorgen dat meer locaties sneller ontwikkelt kunnen worden door minder op kavelniveau en meer op hoofdlijnen te sturen. Dit zorgt dat bouwende partijen meer ruimte krijgen voor uitwerking en waar mogelijk werk van de gemeente kunnen overnemen als dit de bouwproductie versnelt.
  • Er komt een vaste lage grondprijs voor het middensegment in ruil voor langjarig gereguleerde huurprijzen in het middensegment. 

Reguleren & transformeren
Lijsttrekker van Dantzig: “De woningmarkt is ziek. Bijna niemand kan meer een huis kopen. We moeten politieke maatregelen nemen om drastisch in te grijpen in de markt om zo een thuis voor iedereen aan te kunnen bieden.” Hieronder enkele highlights uit ons programma:

  • Huizen zijn er om in te wonen. We zorgen voor opkoopbescherming van goedkope en middeldure huizen in de hele stad door middel van de woonplicht. Waar mogelijk zorgen we voor een antispeculatiebeding bij de verkoop van woningen.
  • We blijven ons sterk maken bij de rijksoverheid voor het reguleren van huurprijzen in het middensegment en zullen in Amsterdam zelf alle middelen die wij tot onze beschikking hebben inzetten voor het reguleren van het middensegment.
  • We zorgen dat er in bestaande gebouwen gewoond kan worden door transformatie van kantoren of winkels tot woningen, door panden op te toppen met bijvoorbeeld lichtere houten constructies, wonen boven winkels uit te breiden, en locaties waar (nog) geen permanente woonbestemming op kan tijdelijk voor wonen te bestemmen.

Doorstromen
Lijsttrekker van Dantzig: “Er liggen grote mogelijkheden in de huidige woonvoorraad. Doorstroom is een prioriteit bij D66 om de wachttijden in de sociale huursector drastisch omlaag te krijgen.” Hieronder enkele highlights uit ons programma: 

  • We zorgen dat er meer huizen vrijkomen door verhuizingen naar beter passende woningen. De verhuispremie gaat omhoog, er komt ondersteuning in de vorm van een verhuiscoach, voorrang op de wachtlijst en passende ouderenwoningen in de buurt
  • We bevorderen de doorstroom vanuit de sociale huur door het aanbod in het middensegment flink te verhogen. We willen 50% van de nieuwbouw betaalbaar en beschikbaar maken voor middeninkomens (€35.000 – €70.000 bruto-inkomen per jaar), waaronder 1000 betaalbare koopwoningen tot de Nationale Hypotheek Garantie-grens (€355.000)
  • We spreken met beleggers af dat 25% van alle nieuw op te leveren midden-huurwoningen met voorrang worden toegewezen aan doorstromers uit de sociale huursector en aan maatschappelijke beroepsgroepen zoals leraren.

Klik hier voor het hele woonprogramma 2022-2026!