Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 maart 2020

D66 blij met plannen voor klimaatneutraal Amsterdam

De klimaatplannen zijn eindelijk concreet. Amsterdam heeft de routekaart gepresenteerd waarmee we stad de komende decennia klimaatneutraal gaan maken. Een enorme opgave, maar een haalbare. Uit de eerste berekeningen blijkt dat de landelijke ambitie van 49% CO2-reductie in 2030 binnen handbereik ligt. D66 is blij dat het stadsbestuur vooroploopt in Nederland en zelfs ambitieuzer is dan het Rijk, met een ambitie van 55% CO2-reductie in 2030.

Vier sectoren
Het stadsbestuur wil de besparingen realiseren binnen vier sectoren:

  • Amsterdamse huizen en kantoren
  • Mobiliteit
  • Elektriciteit
  • Industrie & haven

Per sector heeft het stadsbestuur plannen gepresenteerd die moeten leiden tot grote CO2-besparingen. Een aantal van de belangrijkste maatregelen op een rijtje:

  • In 2024 is voor 55.000 woningen en gebouwen het besluit genomen ze aardgasvrij te maken, en in 2030 zijn 260.000 woningen en gebouwen aardgasvrij;
  • In 2030 wordt de helft van alle geschikte daken benut voor het opwekken van zonne-energie;
  • De gemeente ondersteunt Amsterdammers met de collectieve inkoop van duurzame energie;
  • Er komt eind 2020 een milieuzone voor de meest vervuilende diesel personenauto’s;
  • Nog dit jaar worden 29 GVB-bussen uitstootvrij.

Daarnaast is er een aantal kleinere, behapbare maatregelen die de gemeente zelf neemt of daar de partners voor zoekt. Zo zijn alle 200 scooters van de gemeente elektrisch en sloot het stadsbestuur pas nog een contract af om de Openbare Bibliotheek en de Brandweer van groene stroom te voorzien.

Grootste verbouwing sinds Industriële Revolutie
Wethouder Marieke van Doorninck zei het treffend: “De energietransitie betekent de grootste verbouwing van Nederland en Amsterdam sinds de Industriële Revolutie.” Toch zijn historische, disruptieve systeemveranderingen onze stad niet vreemd. We hebben ons aangepast op, met en naast het water. En het is nog maar vijftig jaar geleden dat in Amsterdam de transitie werd ingezet van steenkolen naar aardgas. Voor het eerst kwam “gasverwarming binnen ieders bereik”, zoals het Gemeente-Energiebedrijf Amsterdam in 1964 schreef.

Aardgasvrije wijken en schone energie
Nu passen we ons weer aan en zetten we de transitie naar aardgasvrije wijken in gang. De ambitie in het coalitieakkoord is om deze periode al drie wijken van het gas te hebben gehaald, uiteindelijk is het doel in 2024 voor 55.000 woningen en gebouwen het besluit genomen te hebben ze aardgasvrij te maken. Nieuwbouw bouwen we aardgasvrij. Daarnaast wekken we een groot deel van onze elektriciteit op met windmolens en zonneweides. In 2030 moet 80% van de Amsterdamse huishoudens voorzien kunnen worden van Amsterdamse groene stroom.

Vieze regels
Om het tempo van de energietransitie hoog te houden, wil D66 af van onzinnige of verouderde regels die duurzaamheid in de weg staan. De onlogische regel dat zonnepanelen slechts 30 procent van het dak mochten bedekken is op verzoek van D66 eerder al geschrapt, maar er bestaan meer onzinnige regels die duurzaamheid in de weg staan. Daarom is in het coalitieakkoord opgenomen dat een ‘meldpunt Vieze Regels’ in het leven wordt geroepen, waar voorlopers in de energietransitie belemmerende regels of praktijken die vanuit de overheid worden opgelegd kunnen melden.