Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 23 december 2017

D66 en VVD weten loting te behouden voor jongerenwoningen

Dankzij de inzet van D66 en VVD in de Amsterdamse gemeenteraad blijft loting behouden voor jongerenwoningen. D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig is blij met dit resultaat: ‘’Loting biedt jongeren met weinig wachttijd nog enige uitweg om kans te maken op een woning in Amsterdam. Het stadsbestuur wilde loting geheel afschaffen, maar dat zou oneerlijk zijn.’’ Het geheel afschaffen van loting zou er namelijk toe leiden dat de ‘’jongste jongeren’’ het altijd afleggen tegen de oudere jongeren. Die laatste groep heeft immers de langste wachttijd opgebouwd. Een motie van D66 en VVD om loting te behouden voor deze groep werd gesteund door een meerderheid van de raad.

Bezwaren uit de stad
Het stadsbestuur was voornemens loting af te schaffen, ondanks bezwaren die uit de inspraakperiode naar voren kwamen. VVD-raadslid Tjakko Dijk: “Hoewel loting maar een geringe kans op een woning biedt, kan die geringe kans mensen met weinig wachttijd wel een uitweg bieden. Die uitweg willen wij graag voor jongeren bereikbaar houden, omdat juist jongeren vaak de minste wachttijd hebben.’’

Behouden

Dankzij de inzet van D66 en VVD wordt nu voor in ieder geval 25% van de jongerenwoningen loting mogelijk gemaakt. Van Dantzig: ‘’Dit is echt een overwinning voor de jongeren. Het criterium ‘wie heeft de langste wachttijd’ gaat namelijk niet op voor deze groep, omdat dat altijd betekent dat de ‘’oudste’’ jongere de meeste wachttijd heeft en dus altijd meer kans maakt.’’ Totdat het woonruimteverdeelsysteem hervormd is, zullen de twee partijen zich ervoor blijven inzetten om loting als uitweg te behouden.