Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 22 december 2017

Geef opheldering over nieuwe woningdeelregels

De nieuwe woningdeelregels die sinds het begin van dit jaar zijn veranderd roepen vragen en onzekerheid op. D66 en VVD hebben het stadsbestuur daarom om opheldering gevraagd. D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig: ‘’Op de krappe Amsterdamse woningmarkt zal woningdelen als oplossing blijven bestaan, omdat het – zeker voor jongeren en starters – uitweg biedt om toch betaalbaar te kunnen wonen in de stad. Maar dan moeten ze wel aansluiten op de praktijk. Het kan niet zo zijn dat zittende huurders, en dan hebben we het over zo’n 50.000 Amsterdammers, in onzekerheid leven met de vraag of ze wel of niet kunnen blijven wonen waar ze wonen.’’

Versimpelde regels

D66 en VVD zijn van mening dat de intentie van het college om een enorme set aan regels te vervangen door versimpelde regels, met als doel ze beter te laten aansluiten bij de praktijk, een goede is geweest. VVD-raadslid Dijk: ‘’We wilden de woningdeelregels versimpelen en beter laten aansluiten bij de praktijk. Maar dat lijkt niet of niet genoeg het geval te zijn.’’ De twee partijen willen met name weten of het college de onzekerheid voor zittende huurders kan wegnemen en of de procedures rondom de benodigde omzettingsvergunning versimpeld kunnen worden.

Omzettingsvergunning

De omzettingsvergunning, die moet worden aangevraagd om een zelfstandige woning naar een onzelfstandige woonruimte om te zetten, lijkt voor problemen te zorgen. De twee partijen willen van het stadsbestuur horen of – en zo ja hoe – de aanvraagprocedure versimpeld kan worden en hoe ervoor gezorgd kan worden dat er snel duidelijkheid komt. Van Dantzig: ‘’Tienduizenden hurende Amsterdammers zitten in onzekerheid door de regels. Dat kan niet en dat mag niet, dus moet het stadsbestuur in actie komen.’’