Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 oktober 2014

D66 en VVD zetten in op tweetalig basisonderwijs

D66 wil samen met de VVD op meer Amsterdamse basisscholen tweetalig onderwijs invoeren. Het aanbod is nu te beperkt, zeker voor een wereldstad als Amsterdam. Landelijk is er een pilot gestart waarbij op 12 basisscholen in Nederland 30% tot 50% van de lessen in het Engels wordt gegeven. Slechts één van die scholen is een Amsterdamse basisschool. Wij vinden dit te weinig en willen dat er in ieder geval nog twee Amsterdamse basisscholen aan deze pilot worden toegevoegd. 

Door het aantal pilotscholen waar tweetalig onderwijs wordt gegeven uit te breiden willen we de internationale positie en kenniseconomie van Amsterdam versterken. Momenteel doet alleen De Vissersschool in Amsterdam-West mee aan deze pilot. “Amsterdam zou hier juist als wereldstad koploper in moeten zijn. Wie alle kansen op deze internationale arbeidsmarkt wil benutten moet in ieder geval goed Engels spreken. Vroeg Engels leren zorgt ervoor dat je de taal beter beheerst en juist dat is belangrijk voor het toekomstperspectief van leerlingen. Het vergroot je kansen op de arbeidsmarkt”, aldus D66-fractievoorzitter Jan Paternotte.

Hoe jonger hoe beter

Tweetalig onderwijs wordt in het voorgezet onderwijs al vrij veel aangeboden, maar op basisscholen gebeurt dit nog te weinig, zeker in Amsterdam. Dit terwijl jonge kinderen juist goed in staat zijn Engels te leren en daarmee makkelijker aansluiting vinden op de middelbare school. Uit onderzoek blijkt dat het leren van een tweede taal het taalgevoel versterkt. Leerlingen die kampen met een taalachterstand presteren er juist beter door. Ook als er thuis geen Nederlands wordt gesproken.

Aanbod fors uitbreiden

Aan behoefte en vraag naar een vorm van tweetalig basisonderwijs is in Amsterdam in ieder geval geen gebrek, zoals de wachtlijst voor de Europaschool van de Esprit scholengroep bijvoorbeeld laat zien. Paternotte: “Het aanbod aan tweetalig basisonderwijs moet fors worden uitgebreid. Wij vinden dat je als ouder moet kunnen kiezen voor tweetalig onderwijs, zoals je ook kiest voor montessori”.

We zetten ons ook in om het aanbod in Amsterdam waar vroeg vreemde taal onderwijs (vvto) wordt gegeven uit te breiden. Bij vvto scholen wordt er een aantal uur in de week extra Engelse les gegeven (of een andere taal) in plaats van dat een deel van de vakken in het Engels worden gegeven. In Amsterdam biedt nog geen 10% van de Amsterdamse basisscholen vvto aan, terwijl in Rotterdam dit bij ruim een kwart van de basisscholen onderdeel van het programma is. Wat ons betreft moet Amsterdam als meest internationale stad van het land ook hier een voorbeeldrol in nemen.