Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 februari 2020

D66: Kom met actieplan voor startende leraren

Vandaag dient D66-raadslid Ilana Rooderkerk het initiatiefvoorstel ‘Behoud de startende leraar voor Amsterdam’ in. Met dit actieplan moet de gemeente de begeleiding van startende leraren verbeteren. Rooderkerk: “Veel pabo-studenten en zij-instromers beginnen enthousiast voor de klas, maar verlaten binnen een paar jaar het onderwijs. Het gebrek aan goede begeleiding is hiervoor een belangrijke reden. Met een begeleidingspool voor startende leraren moeten zij beter op weg geholpen worden in het Amsterdamse onderwijs”.

Begeleidingspool startende leraren

De Amsterdamse begeleidingspool moet samen met schoolbesturen en lerarenopleidingen worden opgezet. De pool werft ervaren leraren die kunnen helpen bij een begeleidingsvraag. Dit kunnen ook voormalig leraren zijn of onderwijsprofessionals met ervaring voor de klas. Startende leraren die ondersteuning en coaching kunnen gebruiken bij hun nieuwe werk kunnen bij de pool om hulp vragen. De ervaren docent komt dan meerdere keren langs om mee te denken en tips te geven. De extra investering hiervoor kan gefinancierd worden uit de € 9 miljoen die het Rijk uittrekt voor zij-instromers in het onderwijs.

Niet meer voor de klas

Onderzoek laat zien dat een kwart van de afgestudeerde pabo-docenten na vijf jaar niet meer voor de klas staat. Daarnaast geeft maar liefst een derde van de zij-instromers aan overwogen te hebben om te stoppen. Een kwart van de zij-instromers is niet tevreden over de geboden begeleiding. De gestopte leraren geven aan dat zij, met de hoge werkdruk die zij ervaren, in die beginjaren weinig tot geen ondersteuning krijgen. Voor veel leraren is het gebrek aan feedback, hulp bij het lesgeven en het gevoel er alleen voor te staan in de eerste paar hectische jaren reden om een baan te zoeken buiten het onderwijs.

Lerarentekort loopt verder op

Het lerarentekort heeft geleid tot een onderwijscrisis in Amsterdam. Op dit moment komt het primair onderwijs bijna 400 leraren tekort. Dat betekent dat 10.000 Amsterdamse kinderen geen leraar hebben. Als gevolg daarvan staan er dagelijks veel onbevoegde leraren voor de klas, neemt de werkdruk toe en de kwaliteit van het onderwijs af. Rooderkerk: “Door het lerarentekort is er op scholen ook een tekort aan docenten die extra begeleidingstaken op zich kunnen nemen. Dit schiet er daarom vaak bij in. Door ervaren krachten in de pool aan ons te binden kunnen we zorgen dat startende leraren de steun krijgen die zij verdienen. Daar profiteren uiteindelijk de Amsterdamse kinderen van”.