Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 3 oktober 2017

Laat aanbieding overstap erfpacht langer geldig zijn

Sinds 1 oktober 2017 kunnen Amsterdammers een aanbieding van de gemeente aanvragen voor een overstap naar eeuwigdurende erfpacht. Vervolgens krijgen ze drie maanden de tijd om een keuze te maken. D66 heeft eerder voorgesteld erfpachters veel langer de tijd te geven om tot hun keuze te komen, namelijk tot 2020. D66-raadslid Joris van Osselaer: ‘’De overstap naar eeuwigdurende erfpacht is een beslissing met flinke financiële gevolgen. Mensen moeten echt de tijd krijgen die beslissing weloverwogen te maken.’’ Daarom heeft D66 het college eerder gevraagd ervoor te zorgen  dat Amsterdamse erfpachters een aanbod krijgen dat gegarandeerd geldig is tot 2020. Wethouder van der Burg heeft dit toegezegd. Nu blijkt dat deze termijn slechts drie maanden beslaat, heeft de fractie van D66 schriftelijke vragen gesteld.

Luide oproep

Bij de inspraak kwam de roep naar voren van Amsterdammers om voor de overstap ruim de tijd te krijgen. Van Osselaer: ‘’Het college onderschreef die noodzaak en D66 vroeg om een toezegging om die tijd ook echt te bieden. En die toezegging werd gedaan. Om erfpachters zekerheid en tijd te bieden, is het heel redelijk dat het aanbod van de gemeente tot 2020 blijft staan.’’ Hoewel mensen ook nà de drie maanden nadenktijd die ze nu krijgen, alsnog een nieuwe aanbieding kunnen aanvragen, is dat voor D66 niet voldoende. Van Osselaer: ‘’Als mensen later een nieuwe aanbieding aanvragen, kan die weer anders zijn dan de eerste. Dan kan bijvoorbeeld de rente veranderd zijn of er kan een ander college zitten waardoor de voorwaarden zijn veranderd.’’

Vragen

Op de website van de gemeente is nu echter te lezen dat er slechts drie maanden bedenktijd gegeven wordt, tegen de toezegging in die aan D66 gedaan werd. Van Osselaer: “We willen hier graag opheldering over. De Amsterdamse erfpachter mag niet worden gedwongen tot een overhaaste keuze.’’