Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 december 2019

D66: meer tijd en duidelijkheid voor woningdelers

Er komt meer duidelijkheid én meer tijd rondom de nieuwe woningdeelregels.  Dankzij een voorstel van D66-raadslid Alexander Hammelburg, ondertekend door Dorrit de Jong (GroenLinks) wordt de inwerkingtreding van de maatregelen uitgesteld tot april 2020. Hammelburg: “Dat betekent dat een maximum per wijk en per complex en het individuele huurcontract tot april niet gelden. De geluidseisen voor woningen met drie personen zijn überhaupt afgeschaft. Dit maakt het aanvragen van een vergunning ontzettend laagdrempelig.”

Informatiecampagne en loket
Naast het uitstellen van de maatregelen, komt er een informatiecampagne en wordt er een loket ingesteld waar studenten met vragen terecht kunnen. De Jong: “Veel van het woningdelen in Amsterdam gebeurt in Amsterdam zonder vergunning, omdat er domweg nooit een vergunning voor is aangevraagd. Met de nieuwe regels blijft het nadrukkelijk mogelijk om te woningdelen, sterker: er is voldoende ruimte voor groei in de gehele stad. Maar we hebben gemerkt dat er veel onduidelijk is, die leidt tot verwarring en onrust bij studenten. Door de overgangstermijn te verlengen kunnen welwillende verhuurders en woongroepen onder de huidige voorwaarden een vergunning krijgen.”

Uitstel regels
Veel studenten en starters die in Amsterdam samen een woning delen, zitten in een huis zonder woningdeelvergunning. De gemeente wil de eigenaren van deze woningen ertoe bewegen een vergunning aan te vragen. Veel van de eisen zijn daarom al flink versoepeld. D66 is blij dat nu ook de geluidseisen voor drie personen afgeschaft worden. Tegelijkertijd willen we grip houden, omdat er in sommige wijken wel erg veel woningen verkamerd worden. Vanaf 1 januari wilde het stadsbestuur daarom een vergunningenplafond per wijk en per complex in werking laten gaan en een individueel huurcontract verplicht stellen. Hammelburg: “De inwerkingtreding van deze maatregel stellen we nu drie maanden uit, zodat bestaande woningdelers langer de tijd krijgen zich in te lezen en hun huisbaas te bewegen een vergunning aan te vragen, zonder dat ze te maken krijgen met dat plafond.”

Woningdelen: een lange geschiedenis
Al sinds 1993 is er een vergunning nodig voor kamerverhuur. Daar wordt door verhuurders echter nauwelijks rekening mee gehouden. Ook onder de vereenvoudigde regels die vanaf 2017 golden, werd de vergunningplicht genegeerd. Nu wordt opnieuw een aantal vergunningvoorwaarden versoepeld om woningeigenaren toch te verleiden om een vergunning aan te vragen: de geluidseisen voor woningen met 3 personen worden losgelaten en voor woningen met 4 personen of meer krijg je drie jaar extra de tijd om aan de geluidseisen te voldoen.

Tegelijkertijd wordt er een quotum ingesteld per buurt. Dit betekent dat als het plafond in een buurt bereikt is, er geen nieuwe woningdeelvergunningen worden verleend in die buurt. Om te voorkomen dat dit bestaande woningdeelsituaties raakt, heeft het college aangegeven dat voor aanvragen die vóór 1 januari binnenkomen het quotum niet van toepassing is. Die deadline is nu drie maanden opgeschoven.