Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 april 2019

D66: Onderzoek naar Amsterdams kennisplatform voor leraren

De raad heeft vandaag ingestemd met een voorstel van Ilana Rooderkerk dat vraagt om een onderzoek naar een kennisplatform voor leraren over (burgerschaps)onderwijs. Op dat kennisplatform kunnen leraren lesmaterialen, cursussen en informatie uitwisselen om kennisdeling te bevorderen. Ilana Rooderkerk: “Lesgeven in een grote stad als Amsterdam vraagt veel en uitdagende vaardigheden. Het delen van ervaring en elkaar helpen kan het makkelijker maken voor docenten om met bepaalde situaties om te gaan voor de klas.”

Kennisdeling
Het kennisplatform is een grote wens van leraren en komt voort uit de lerarenbeurzen die zijn ontwikkeld door wethouder Kukenheim. Uit de beoordeling van die beurzen kwam naar voren dat juist het delen van informatie over voor de klas staan beter kan. Het is immers makkelijker om niet zelf bij elke situatie het wiel te hoeven uitvinden. Rooderkerk: “Het Amsterdamse (burgerschaps)onderwijs kent veel verschillende organisaties en methoden. Het kennisplatform kan hiervoor een overzicht bieden en kennisdeling van de ervaringen van leraren en scholen bevorderen.”