Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 juli 2017

D66: te weinig plek voor middeninkomens in Woonagenda

D66 Amsterdam is bijzonder kritisch op de Woonagenda 2025 van SP-wethouder Ivens. Dat liet D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig duidelijk merken in de commissiebehandeling. Van Dantzig vindt dat in de agenda te weinig aandacht is voor Amsterdammers met een middeninkomen: “We hebben veel meer betaalbare middenhuurwoningen nodig. Alleen dan zorgen we dat Amsterdam een open, toegankelijke stad is, waar niet alleen arm of rijk maar ook Amsterdammers met een middeninkomen kunnen wonen. Om dat te bereiken moeten we dingen echt anders gaan doen dan de afgelopen 60 jaar. Met deze Woonagenda gaan we gewoon op dezelfde voet door. Zoals het stuk nu voorligt, kunnen we niet voor stemmen.”

Meer middenhuur prioriteit

De wethouder heeft aan Amsterdammers op de markt gevraagd aan wat voor woningen behoefte is. Een leuk gebaar, maar het resultaat is niet een Woonagenda 2025 gericht op de toekomst, maar een Woonagenda van de status quo. Van Dantzig: “Natúúrlijk zullen Amsterdammers op de markt zeggen dat er behoefte is aan sociale huurwoningen, die enkeling die het geluk heeft in die 5,6% middenhuurwoningen te zitten, is op iedere markt in de minderheid. Dan neem je die politieagent, verpleger en die starters die wanhopig een plek zoeken in onze stad niet serieus.” De fractievoorzitter verbaast zich ook dat de wethouder niets heeft gedaan met de oproepen voor meer middenhuur van de DNB, het PBL en de WRR. Van Dantzig: “Hun oproep is helder: doe iets extra’s voor middeninkomens op de woningmarkt. Dat ontbreekt nu in deze Woonagenda, op wat D66 voorstellen die al zijn aangenomen na.”

Niet duurzaam en gebaseerd op oude cijfers

D66 ziet deze Woonagenda niet als toekomstbestendig. Zo is nauwelijks aandacht voor het gezonder en duurzamer maken van bestaande corporatiewoningen. Van Dantzig: “In Amsterdam staan woningen waar je in de woonkamer kan voelen hoe de wind waait. Met deze Woonagenda moeten bewoners in tochtige woningen blijkbaar maar even wachten. Onbegrijpelijk.’’ Ook heeft de wethouders, naast de marktinterviews, verouderde cijfers over de woningmarkt uit 2014 gebruikt voor de Woonagenda 2025. Van Dantzig: “In 2014 werd Nederland derde op een WK en kwamen we net voorzichtig uit de economische crisis. Een eeuwigheid geleden dus. Die cijfers zijn nu al achterhaald, daar kun je geen beleid op maken voor de komende jaren.”