Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 november 2017

D66 presenteert ambitieus Woonprogramma voor Amsterdam

Vandaag presenteert D66 Amsterdam het D66 Woonprogramma. Hiermee wil de partij de vastzittende woningmarkt, waar middeninkomens nauwelijks een kans krijgen, vlot trekken. Het streven is over 10 jaar vier keer zoveel middenhuurwoningen te hebben in Amsterdam dan nu. Daarom wil D66 ruim 5.000 middenhuurwoningen per jaar bouwen. In totaal wil D66 de komende vier jaar 50.000 woningen bouwen, waaronder 8.000 studentenwoningen.

Volgens D66 is het huizenaanbod voor middeninkomens decennialang verwaarloosd in Amsterdam. Reinier van Dantzig: “Het gaat goed met de stad, maar op de woningmarkt moet het beleid radicaal veranderen. Lange tijd is er vooral gebouwd voor arm of rijk, niet voor de groepen ertussenin. Dit sluit de middenklasse uit van een plekje in de stad. Gezinnen vertrekken noodgedwongen, starters wonen in een studentenhuis en er ontstaan tekorten aan bijvoorbeeld leraren. Nú is de kans om de oneerlijke verdeling van onze woningmarkt eerlijk te maken.’’

Radicaal breken met status quo
D66 voert de bouwproductie enorm op en bouwt 50.000 woningen de komende vier jaar met een verdeling van 40% middenhuur, 30% sociale huur en 30% vrije sector (huur en koop). Van Dantzig: ‘’Dat betekent dat we jaarlijks 5.000 middenhuurwoningen bouwen, dat is gigantisch. Maar willen we de stad eerlijker maken, dan moeten we ook ingrijpen in de bestaande stad.’’ D66 wil dat woningcorporaties veel meer vrijkomende sociale huurwoningen gaan verhuren en verkopen aan mensen en gezinnen met een middeninkomen. Van Dantzig: ‘’Ons streefcijfer is 20% middenhuur binnen tien jaar: vier keer zoveel als in de huidige situatie.’’

Woningmarkt op gang brengen
Naast een nieuw streefcijfer en een enorme bouwambitie doet D66 voorstellen om de doorstroming op de woningmarkt eindelijk op gang te brengen en mensen passend te laten wonen. Van Dantzig: ‘’Door veel meer middenhuur te bouwen geven we middeninkomens die in een sociale huurwoning zitten de mogelijkheid te verhuizen. Wij geven deze groepen voorrang op middenhuurwoningen, zodat sociale huurwoningen vrijkomen voor mensen die daar recht op hebben.’’ Verder wil D66 in Amsterdam starten met een wooncontract in plaats van een huurcontract: het recht op een woning die meegroeit –of krimpt, bijvoorbeeld bij gezinsuitbreiding.

Kwaliteit en duurzaamheid in de wijken
De enorme bouwopgave moet samen gaan met kwaliteit. Van Dantzig: ‘’Met alleen woningen bouw je geen stad. Daar is groen voor nodig, levendigheid, winkels, scholen, sportgelegenheden, infrastructuur, noem maar op. Daarom bouwen we liever hoog dan in het groen, kiezen we voor goede bereikbaarheid en levendige en groene buurten. Voor ons zijn dit absolute voorwaarden bij nieuwbouwlocaties.’’ Duurzaamheid is een voorwaarde om te ontwikkelen. Voor de bestaande bouw wil D66 een ‘Deltaplan Aardgasvrij’ uitrollen.

Van Dantzig: ‘’Deze gemeenteraadsverkiezingen staat Amsterdam voor een cruciale keuze: gaan we vooruit, omarmen we het succes van de stad en zorgen we ervoor dat steeds meer mensen kunnen profiteren van ons mooie Amsterdam? Of klampen we ons vast aan nostalgie, weren we nieuwkomers en proberen we een muur te bouwen om bestaande Amsterdammers te behoeden voor nieuwe Amsterdammers? D66 kiest voor het eerste.’’


De belangrijkste voorstellen:

  • 50.000 woningen bouwen in 4 jaar met een verdeling van 40% middenhuur, 30% sociale huur en 30% vrije sector (huur en koop);
  • Vrijkomende sociale huurwoningen binnen de ring verhuren aan middeninkomens, buiten de ring verkopen aan middeninkomens;
  • 8.000 studentenwoningen in 4 jaar bouwen in samenwerking met de regio;
  • 2.000 jongerenwoningen bouwen in 4 jaar;
  • Doorstromers uit de sociale huur voorrang geven bij middenhuurwoningen;
  • Opzetten van een pilot wooncontract;
  • Dankzij D66 legt de gemeente afspraken vast met institutionele beleggers zodat middenhuur ook middenhuur blijft zonder bizarre prijsstijgingen;
  • Amsterdam buurt voor buurt van het gas afhalen;
  • We bouwen liever hoog dan in het groen en maken van goede bereikbaarheid een kernvoorwaarde bij nieuwe woningbouwlocaties. Mobiliteitsplannen voor openbaar vervoer en fiets moeten klaarliggen voordat palen de grond in gaan;
  • Tot slot bouwen we voor ouderen levensloopbestendig, wijzen we meer woningen toe op basis van loting zodat jongeren meer kans hebben en geven we aan maatschappelijke beroepen waar een tekort aan is voorrang.