Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 november 2017

D66 spreekt met ondernemers over duurzame bereikbaarheid

Een schonere stad bereik je samen met ondernemers. Samen met winkeliers, horecabedrijven en distributeurs moet de toelevering aan bedrijven en bouwprojecten efficiënter worden, zodat er slimmer, schoner en stiller vracht- en bezorgverkeer in de stad komt. In ons verkiezingsprogramma staat  dat het Amsterdamse verkeer uitstootvrij moet zijn in 2025. Daarom heeft D66 een lunchbijeenkomst met georganiseerd om mèt de stad te spreken over de belangrijkste uitdagingen en kansen die liggen op de weg naar duurzame bereikbaarheid.

Uitdagingen

We willen het vervoer in de stad schoner én slimmer maken. Uit de sessie kwam duidelijk naar voren dat ondernemers hier graag samen met de gemeente naartoe werken en dat regie vanuit de gemeente gewenst is. De toename van bestelbusjes, de hogere flexibiliteit die veel ondernemers en distributeurs willen en de toenemende drukte in de stad zorgen ervoor dat maatregelen nodig zijn. Uit de sessie kwam naar voren dat met name kleine bedrijven behoefte hebben aan samenwerking met de gemeente, omdat zij slechts één schakel in een logistieke keten zijn. Zij zijn daardoor moeilijker in staat om afspraken te maken met de leverancier – iets wat wèl zou kunnen als afspraken op grotere schaal worden gemaakt.

Nieuwbouw

Belangrijke kansen liggen verder ook bij nieuwbouwprojecten. Daar moet de openbare ruimte zodanig worden ingericht dat er geen plaats is voor bestelbusjes, maar voor punten voor goederenontvangst. Veel bedrijven werken zo al samen met postkantoren, waarbij mensen uit de buurt hun pakketjes op kunnen halen bij het kantoor om de hoek. Dat zou bij nieuwbouw een belangrijk uitgangspunt moeten zijn.

Helpende hand

Concluderend werd vastgesteld dat de gemeente efficiëntere en schonere distributie niet alleen moet afdwingen, maar ook de helpende hand moet uitsteken.