Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 april 2019

D66: Stimuleer lesgeven naast andere baan tegen lerarentekort

In de gemeenteraad is vandaag een voorstel aangenomen van Ilana Rooderkerk voor het aantrekken van docenten die ook werkzaam zijn in een andere baan. Als er in de campagne ‘Liever voor de Klas’ ook aandacht komt voor deze zogenaamde hybride docenten, helpt dat bij het inperken van het lerarentekort. Rooderkerk: “Er is een groot aantal mensen dat wellicht niet fulltime, maar wel een of twee dagen voor de klas wil staan. Bijvoorbeeld een ambtenaar die ook werkzaam is als docent maatschappijleer of een informaticus die ook techniekonderwijs geeft. Daarbij draagt hun werkervaring bij aan de kwaliteit van het onderwijs.”

Hybride docenten
Er zijn in Nederland al ruim 50.000 docenten die hun baan voor de klas combineren met een andere baan. Er is grote interesse om deels als docent te werken en daarnaast ook werkzaam te zijn in loondienst of als zelfstandig ondernemer. Daaronder zijn ook mensen met een lesbevoegdheid die niet voor een baan in de klas hebben gekozen. Rooderkerk: “Het is een potentieel snelle en goede oplossing om mensen met een bevoegdheid te stimuleren om deeltijd voor de klas te staan. Deze Nederlanders hebben immers al een kwalificatie en kunnen zo hun plek voor het bord innemen.”

Onderwijsassistenten
Er is een enorm tekort aan leraren op dit moment in Amsterdam. De wethouder wil daarom zo snel mogelijk en op allerlei manieren nieuwe leraren aantrekken. Maar liefst 500 fte in 2023. Na aandringen van Ilana Rooderkerk heeft de wethouder toegezegd ook extra in te zetten op informatievoorziening richting onderwijsassistenten om de lerarenopleiding basisonderwijs te volgen (pabo). Vanaf 1 januari 2019 heeft het ministerie van OCW hiervoor een subsidie beschikbaar. Rooderkerk: “Er is een groot aantal mbo-opgeleide onderwijsassistenten dat kan doorstromen naar de lerarenopleiding en daar ook interesse in heeft. Deze groep heeft al ervaring in de klas en kan snel van meerwaarde zijn in het onderwijs.”