Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 februari 2019

D66: Voer strijd tegen woonfraude op

Terwijl de Amsterdamse woningmarkt onder druk staat, frauderen nog steeds veel mensen met hun sociale huurwoning. D66-raadslid Alexander Hammelburg wil van het stadsbestuur weten of er reden is de aanpak aan te scherpen. Het afgelopen jaar zijn 821 huurcontracten van sociale huurwoningen ontbonden naar aanleiding van verschillende vormen van woonfraude. Hammelburg: ‘’Dat zijn er minder dan vorig jaar, terwijl er een breed gedragen gevoel is dat het probleem juist groter wordt.’’ D66 wil meer duidelijkheid over hoe groot het probleem is en hoe de samenwerking met corporaties verloopt. Hammelburg: “Sommige Amsterdammers staan jaren op een wachtlijst terwijl anderen hun huis onderverhuren of illegale praktijken erop nahouden. Dat moet veranderen.’’

Amsterdammers de dupe
Sociale huurwoningen zijn alleen bedoeld voor mensen met een inkomen tot zo’n 40.000 euro. Wanneer je een sociale huurwoning illegaal en voor veel geld doorverhuurt aan derden is dat dus een riante bron van inkomsten. D66 wil dat fraudeurs beter in kaart worden gebracht, zodat er harder tegen kan worden opgetreden. Hammelburg: “Mensen die recht hebben op een sociale huurwoning staan soms wel tien jaar op de wachtlijst. Juist wanneer er zoveel druk op de woningmarkt ligt, zien fraudeurs kans veel geld te verdienen. Het is daarom belangrijk dat we een zo nauwkeurig mogelijk beeld van de fraude krijgen. En we moeten kijken hoe we de fraude nog beter kunnen aanpakken.’’

Frauderende huurder slimmer
Het aantal meldingen is minder dan 2017, omdat frauderende huurders nog beter onder de radar weten te blijven. Het is dus onduidelijk met hoeveel fraude de Amsterdamse woningmarkt eigenlijk te maken heeft. Dat maakt het nóg belangrijker dat buurtbewoners overlast gevende of verdachte situaties melden bij de gemeente. D66 wil daarom ook weten of de bekendheid van Meldpunt Zoeklicht voldoende is. Hammelburg: ‘’Alerte buurtbewoners zijn cruciaal om de aanpak van fraudeurs tot een succes te maken.’’